Ufuk KIRBAŞ
Title
Cited by
Cited by
Year
Performance models for hot mix asphalt pavements in urban roads
U Kırbaş, M Karaşahin
Construction and Building Materials 116, 281-288, 2016
432016
Investigation of ride comfort limits on urban asphalt concrete pavements
U Kırbaş, M Karaşahin
International Journal of Pavement Engineering 19 (10), 949-955, 2018
182018
Developing the basics of pavement management system in Besiktas district and evaluation of the selected sections
U Kirbas, M Gursoy
Scientific Research and Essays 5 (8), 806-812, 2010
102010
IRI Sensitivity to the Influence of Surface Distress on Flexible Pavements
U Kırbas
Coatings 8 (8), 271, 2018
92018
Estimating PCI Using Vibration Data for Asphalt Concrete Pavements
U Kırbaş, M Karaşahin
Proceedings of the 2nd World Congress on Civil, Structural, and …, 2017
32017
Determination of Pavement Performance Thresholds for Comfortable Riding on Urban Roads
U Kırbaş, M Karaşahin
Journal of Testing and Evaluation 47 (1), 57-77, 2019
22019
Comparison of Speed Control Bumps and Humps according to Whole-Body Vibration Exposure
U Kırbaş, M Karaşahin
Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems 144 (9), 04018054, 2018
22018
Bitümlü Sıcak Karışım Üstyapılarda Görülen Yüzey Bozulmaları ile Düzgünsüzlük Arasındaki İlişkilerin Modellenmesinde Bazı Yaklaşımlar
U Kırbaş, M Karaşahin, B Demir, M Komut, EN Ünal
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (2), 901-912, 2018
22018
Çorum İli Taşkın Tehlikesinin Analitik Hiyerarşi Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi
İ Yılmaz, D Öztürk, U Kırbaş
16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 1-5, 2017
22017
Pavement performance levels causing human health risks
U Kırbaş, M Karaşahin
Građevinar 70 (10), 851-861, 2018
12018
Şehiriçi Yollarda Üstyapıların Mevcut Performansını Belirlemek İçin Bir Yöntem
U KIRBAŞ, M KARAŞAHİN
Teknik Dergi 29 (3), 8459-8467, 2018
12018
Şehiriçi Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Yollarda İklim ve Üstyapı Yaşına Endeksli Bir Üstyapı Bozulma Tahmin Modeli Geliştirilmesi
U KIRBAŞ, M KARAŞAHİN
Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 11 (2), 10-19, 2015
12015
Evaluación de peligro de inundación utilizando AHP en Corum, Turquía
D Ozturk, I Yilmaz, U Kirbas
Tecnología y ciencias del agua 12 (2), 379-415, 2021
2021
Flood hazard assessment using AHP in Corum, Turkey
D Ozturk, I Yilmaz, U Kirbas
Tecnología y Ciencias del Agua 12 (2), 379-415, 2021
2021
Esnek Yol Üstyapılarının Sürücü ve Yolcular Üzerindeki Etkileri
U Kırbaş
Mühendislikte Güncel Konular 1, 309-325, 2018
2018
A Method for Determining Existing Pavement Performance in Urban Roads
U Kirbas, M Karasahin
TEKNIK DERGI 29 (3), 8459-8467, 2018
2018
The Preferability of Light Rail Transit Systems between Transportation Modes: Samsun Case
U Kırbaş
1. INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS (BANU …, 2018
2018
Economic Cost Analysis of Freight Transport between Istanbul and Frankfurt In Terms of Transportation Modes
U Kırbaş, E Baş
IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) 15 (2 (Ver.III …, 2018
2018
KONFORLU SÜRÜŞ İÇİN ULUSLARARASI DÜZGÜNSÜZLÜK İNDEKSİ SINIR DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ
U KIRBAŞ
Journal of Engineering Sciences and Design 6 (2), 301-309, 2018
2018
Şehirlerarası yol ağlarında bitümlü sıcak karışım kaplamalar için üstyapı performans tahmin modeli geliştirilmesi
U KIRBAŞ, M Karaşahin, EN Ünal, M Komut, B Demir, Ö Kıvılcım
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 23 (6), 718-725, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20