Follow
Ufuk KIRBAŞ
Title
Cited by
Cited by
Year
Performance models for hot mix asphalt pavements in urban roads
U Kırbaş, M Karaşahin
Construction and Building Materials 116, 281-288, 2016
942016
Investigation of ride comfort limits on urban asphalt concrete pavements
U Kırbaş, M Karaşahin
International Journal of Pavement Engineering 19 (10), 949-955, 2018
352018
IRI Sensitivity to the Influence of Surface Distress on Flexible Pavements
U Kırbas
Coatings 8 (8), 271, 2018
302018
Developing the basics of pavement management system in Besiktas district and evaluation of the selected sections
U Kirbas, M Gürsoy
Scientific Research and Essays 5, 2010
202010
Çorum İli Taşkın Tehlikesinin Analitik Hiyerarşi Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi
İ Yılmaz, D Öztürk, U Kırbaş
16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 1-5, 2017
162017
Comparison of speed control bumps and humps according to whole-body vibration exposure
U Kırbaş, M Karaşahin
Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems 144 (9), 04018054, 2018
132018
Flood hazard assessment using AHP in Corum, Turkey
D Öztürk, I Yilmaz, U Kırbaş
Tecnología y ciencias del agua 12 (2), 2021
112021
Pavement performance levels causing human health risks
U Kırbaş, M Karaşahin
Građevinar 70 (10), 851-861, 2018
112018
Estimating PCI Using Vibration Data for Asphalt Concrete Pavements
U Kırbaş, M Karaşahin
Proceedings of the 2nd World Congress on Civil, Structural, and …, 2017
112017
Determination of Pavement Performance Thresholds for Comfortable Riding on Urban Roads
U Kırbaş, M Karaşahin
Journal of Testing and Evaluation 47 (1), 57-77, 2019
102019
Determination of ride comfort thresholds based on international roughness index for asphalt concrete pavements
U Kırbaş
International Journal of Pavement Engineering 24 (1), 2011279, 2023
52023
Investigation of the effects of whole-body vibration exposure on vehicle drivers when travelling over covered manholes embedded in public roadways
U Kırbaş
International Journal of Industrial Ergonomics 88, 103277, 2022
52022
Discomfort limits provided by railroad crossings to passenger cars
U Kırbaş, M Karaşahin
International Journal of Pavement Engineering, 1-12, 2021
52021
KONFORLU SÜRÜŞ İÇİN ULUSLARARASI DÜZGÜNSÜZLÜK İNDEKSİ SINIR DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ
U KIRBAŞ
Journal of Engineering Sciences and Design 6 (2), 301-309, 2018
52018
Bitümlü Sıcak Karışım Üstyapılarda Görülen Yüzey Bozulmaları ile Düzgünsüzlük Arasındaki İlişkilerin Modellenmesinde Bazı Yaklaşımlar
U Kırbaş, M Karaşahin, B Demir, M Komut, EN Ünal
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (2), 901-912, 2018
42018
Üstyapı Yönetim Sistemi Ve Beşiktaş İlçesi Örneğinde Uygulama Olanaklarının Araştırılması
U Kırbaş
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
42007
Effects of pothole type pavement distress on whole-body vibration
U Kırbaş
Road Materials and Pavement Design 24 (6), 1403-1424, 2023
22023
Development of pavement performance prediction model for bituminous hot mix asphalt on interurban road networks
U Kırbaş, M Karaşahin, EN Ünal, M Komut, B Demir, K Öcal
22017
Üstyapı Yönetim Sistemlerinde Kullanılan Veri Türlerinin Sınıflandırma Yöntemleri
U Kırbaş, M Gürsoy
7.Ulaştırma Kongresi, 364-373, 2007
22007
Comparative Performance Analysis of Bumps and Humps In Terms of Ride Speed Calming
U Kırbaş
El-Cezerî Journal of Science and Engineering 9 (3), 1013-1027, 2022
12022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20