Takip et
Zeynep Şimşek
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye ruh sağlığı profili raporu
N Erol, C Kılıç, M Ulusoy, M Keçeci, Z Şimşek
Birinci baskı, Ankara, 1998
2651998
Kurum Bakımındaki Çocuk ve Ergenlerde Davranış ve Duygusal Sorunların Epidemiyolojisi; Ulusal Örneklemde Karşılaştırmalı Bir Araştırma.
Z Şimşek, N Erol, D Öztop, ÖÖ Özcan
Turk Psikiyatri Dergisi 19 (3), 2008
1452008
13 mental health of Turkish children: Behavioral and emotional problems reported by parents, teachers, and adolescents
NŞ Erol, ZT ŞimŞek
International perspectives on child and adolescent mental health 1, 223-247, 2000
912000
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin riskli sağlık davranışları
Z Şimşek, İ Koruk, A Altındağ
Toplum hekimliği bülteni 26 (3), 19-24, 2007
892007
Koruyucu aile bakımı altındaki çocukların davranış ve duygusal sorunları
S Üstüner, N Erol, Z Şimşek
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 12 (3), 130-140, 2005
892005
Harran üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinin hemşirelik mesleği hakkındaki bilgi, düşünce ve beklentileri
S DİNÇ, Ö KAYA, Z ŞİMŞEK
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 10 (1), 1-9, 2007
832007
Türkiye ruh sağlığı profili
N Erol, Z Şimşek
Çocuk ve gençlerde ruh sağlığı: yeterlik alanları, davranış ve duygusal …, 1998
721998
A community-based survey on Syrian refugee women’s health and its predictors in Şanliurfa, Turkey
Z Şimşek, N Yentur Doni, N Gül Hilali, G Yildirimkaya
Women & health 58 (6), 617-631, 2018
692018
Okul çağı çocuk ve gençler için davranış değerlendirme ölçekleri el kitabı
N Erol, Z Şimşek
Mentis Yayıncılık. Ankara, 2010
582010
Sağlığı Geliştirmenin Tarihsel Gelişimi ve Örneklerle Sağlığı Geliştirme Stratejileri.
Z Şimşek
TAF Preventive Medicine Bulletin 12 (3), 2013
532013
Türkiye Ruh Sağlığı profili: Erişkin nüfusla ilgili sonuçlar
C Kılıç, N Erol, M Ulusoy, M Keçeci, Z Şimşek
Türkiye Ruh Sağlığı Profili, Ön Rapor. Erol N, Kılıç C, Ulusoy M, Keçeci M …, 1997
501997
Effects of internal displacement and resettlement on the mental health of Turkish children and adolescents
N Erol, Z Şimşek, Ö Öner, K Munir
European Psychiatry 20 (2), 152-157, 2005
482005
Şanlıurfa Harrankapı Sağlık Ocağı Bölgesi’nde 0-2 yaş çocuk ve gebelerde aşılanma oranları ve aşılanmada sorunlar
MA Kurçer, Z Şimşek, A Solmaz, Y Dedeoğlu, R Gülel
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2 (2), 10-15, 2005
482005
Şanlıurfa il merkezindeki lise öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları ve ilişkili faktörler/Health promotion behaviors and related factors of high school students in …
Z Dağdeviren
452010
Hemşirelerin mesleki imajlarını ve mesleği algılama durumlarını etkileyen faktörler
O Kaya, Z Şimşek, F Kabalcıoğlu, FF Dayı
Hemşirelik Forumu 7 (1), 1-6, 2004
372004
Tip Fakültesi Öğrencilerinin Şizofreniye Karşi Tutumlari ve Psikiyatri Eğitiminin Etkisi.
M Yanik, Z Şimşek, M Kati, M Nebioğlu
Yeni Symposium: psikiyatri, nöroloji ve davraniş bilimleri dergisi, 2003
332003
Mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi araştırması
Z Şimşek
Ankara: Harran Üniversitesi Tıp Sağlığı Anabilim Dalı ve Birleşmiş Milletler …, 2012
302012
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve güvenli cinsel yaşam konusunda gençlerin bilgi ve davranışlarına akran eğitiminin etkisi
E Kırmızıtoprak, Z Şimşek
TAF Preventive Medicine Bulletin 10 (4), 463-472, 2011
302011
Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden biri: mevsimlik göçebe tarım işçiliği
Z Şimşek, İ Koruk
Çalışma Ortamı 105, 7-9, 2009
282009
Erişkin nüfusta ruhsal hastalıkların yaygınlığı, ilişkili faktörler, yeti yitimi ve ruh sağlığı hizmeti kullanımı sonuçları
C Kılıç, M Ulusoy, M Keçeci, Z Şimşek
Türkiye Ruh Sağlığı Profili Raporu, N Erol, C Kılıç, M Ulusoy, M Keçeci, Z …, 1998
271998
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20