Follow
Eda Şimşek Şahin
Eda Şimşek Şahin
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hemşire adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri: Nitel bir çalışma
SU YALÇIN, Z Özaslan, EŞ ŞAHİN, B ERDOĞAN, HM ALPTEKİN, RA ER
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (1), 55-63, 2019
22019
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM SÜRECİ DENEYİMLERİ
ZZ ÖZASLAN, SU YALÇIN, HM Alptekin, EŞ ŞAHİN, B Erdoğan, RA ER
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (3), 170-178, 2019
22019
Üniversite Öğrencilerinin Acil Kontraseptif Yöntemleri ve Kullanım Kurallarını Bilme Durumları
Ö Can Gürkan, E Şimşek Şahin, F Bozkurt
Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2), 415-424, 2022
2022
Gebelikte Yoga
E Şimşek Şahin, Ö Can Gürkan
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 4 (3), 2021
2021
İntestinal Stomanın Gebelik Sürecine Etkisi ve Hemşirelik Bakımı
HM ALPTEKİN, EŞ ŞAHİN
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2), 209-215, 2020
2020
Gebelik Yogasının Gebelik Semptomlarına Etkisi
EŞ Şahin
PQDT-Global, 2019
2019
Hemşire Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
S Uysal Yalçın, Z Özaslan, EDA Şimşek Şahin, B Erdoğan, H Alptekin, ...
Dünyadan Örneklerle Puerperal Dönemdeki Geleneksel Uygulamalar
EDA Şimşek Şahin, B Erdoğan, H Alptekin
Gebelik yogasının etkileri
EDA Şimşek Şahin, Ö Can Gürkan
Üniversite Öğrencilerinin İyilik Hallerini Yordayan Değişkenler
Z Özaslan, EDA Şimşek Şahin, B Erdoğan
Erken Postpartum Dönemde Anne Bebek Bağlanmasının İncelenmesi
B Erdoğan, T Öz, EDA Şimşek Şahin
Sosyal Ağlar ve Göçler
B Erdoğan, S Uysal Yalçın, EDA Şimşek Şahin
Bebeklik Ve Çocukluk Döneminde Bağırsak Mikrobiyotasını Etkileyen Faktörler
EDA Şimşek Şahin, B Erdoğan, T Öz
The use of necrotizing enterocolitide probiotics in premature infants
B Erdoğan, T Öz, EDA Şimşek Şahin
Hemsirelik Bölümü Yabancı Uyruklu Ögrencilerin Ögrenim Süreci Deneyimleri
B Erdoğan, EDA Şimşek Şahin, S Uysal Yalçın, Z Özaslan
Gebelikte Aşırı Kilo Alımının Perinatal Dönem Üzerindeki Olumsuz Etkileri
EDA Şimşek Şahin
Demografik Verilerin, Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisinin İncelenmesi
B Erdoğan, EDA Şimşek Şahin
Obezitesi Olan Kadınlarda Depresyon Görülme Sıklığının İncelenmesi
T Öz, EDA Şimşek Şahin, B Erdoğan
Stoma, Gebelik Ve Hemşirelik Bakımı
EDA Şimşek Şahin, H Alptekin
Gebelerin, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarını Bilme ve Gastrointestinal Sistem Semptomlarında Kullanma Durumları
ÖCAN GÜRKAN, EŞ ŞAHİN, A Göçer, A Çuhadar, B ÇITLAK, G Çelik
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20