Follow
koray çelenk
koray çelenk
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü, Atatürk Üniversitesi
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Müzik öğretmenliği programı için Geleneksel Türk Müziği derslerine ilişkin özyeterlik algısı ölçeği geliştirme çalışması
K Çelenk, Y Şen
İdil Sanat ve Dil Dergisi 6 (28), 131-150, 2016
102016
KEMAN ÖĞRETİMİNDE VİBRATO BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
K ÇELENK
Sanat Dergisi, 49-64, 2011
102011
Müzik öğretmeni görüşleri doğrultusunda 2018 müzik dersi öğretim programı 8. sınıf kazanımları üzerine bir değerlendirme
AK GÜVEN, K ÇELENK
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (1), 447-469, 2020
92020
Müzik öğretmeni adaylarının geleneksel Türk müziği derslerine ilişkin özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Y Şen, K Çelenk
İdil Dergisi 6 (39), 3356-3387, 2017
92017
Keman öğretiminde vibrato becerisinin geliştirilmesine yönelik deneysel bir çalışma (Gazi Üniversitesi Örneği)
K Çelenk
YÖK tez veri tabanından erişildi (Tez No. 279634), 2010
92010
AGSSL MÜZİK BÖLÜMÜ MEZUNLARININ'GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARININ İNCELENMESİ.
C Aksu, K Çelenk
Electronic Turkish Studies 9 (2), 2014
82014
Başlangıç düzeyi fagot eğitimi üzerine bir inceleme
ÖZ Barış, K ÇELENK
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (3), 919-936, 2019
32019
ERZURUM ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜNÜN MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNE ve ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ KAZANIMLARINA KATKILARI
MK Sümbüllü, K Çelenk
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 69-93, 2017
32017
GSL Müzik Bölümleri Müfredatındaki Türk ve Batı Müziği Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
M Karakuş, K Çelenk
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 26 (Müzik Özel Sayısı), 327-337, 2020
22020
Evaluation of Perceptions of Secondary School Students about the Concept of" Music" by Metaphors.
K Çelenk
Journal of Education and Training Studies 7 (9), 70-89, 2019
22019
Mesleki Müzik Eğitimi kurumlarındaki kontrbas eğitiminin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
B ÖZŞEN, K ÇELENK
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 26 (Müzik Özel Sayısı), 374-389, 2020
12020
KEMAN EĞİTİMİNDE VİBRATO ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN VİBRATO İLE İLGİLİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
K ÇELENK
Sanat Dergisi, 83-106, 2012
2012
MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE YAYLI ÇALGILAR İÇİN PERFORMANS ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI1
K ÇELENK
Eğitim Bilimleri, 113, 0
OKUL ÖNCESİ VE SINIF EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGILARI
K ÇELENK, Y ŞEN
Eğitim Bilimleri, 135, 0
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ DERSLERİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Y ŞEN, K ÇELENK
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15