Follow
Olena KOZAN
Olena KOZAN
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kültürdilbilim (Temel Kavramlar ve Sorunlar)
O Kozan
Ankara: Gazi Kitabevi, 2014
142014
Yabancı dil/çeviri eğitiminde karşıtsal çözümleme: biçim-işlev-anlam üçlüsü
O Kozan
Dil Dergisi 168 (2), 65-81, 2017
72017
Beyin ve Dil: Araştırmaların 150 Yılı
O Kozan
Dil Dergisi, 22-39, 2010
72010
Kültürdilbilim nedir?
O Kozan
Gazi Kitabevi, 2014
62014
Dil dizgesinde eşdizimlilik: öğretim odaklı dilbilimsel betimleme örneği
O Kozan
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 5 (2), 251-266, 2019
52019
Rus ve Türk Gazete Haber Başlığı Dili: Kültürdilbilimsel Yaklaşım
O Kozan
52014
Dilbilimsel çeviri kuramı. Rusça-Türkçe çeviri sorunları ve stratejileri.
O KOZAN
Gece kitaplığı, 2020
42020
Dillerin bilişsel haritası: Türkçe-Rusça dil çifti
O KOZAN
Berikan Yayınevi, 2019
42019
Bilişsel Dilbilim ve Yabancı Dil Öğretimi. Ya da... Kara Hindiba ile Yastık Arasında Ortak Bir Şey Var Mı?
O Kozan
Bilgin Kültür Yayınevi, 2018
42018
Yabancı Dil/Çeviri Eğitiminde İşlevsel Söz Dizimi Kuramı: Türkçe-Rusça Dil Çifti Örneği
O KOZAN
Çeviribilim, 2016
42016
Onomasyoloji. Kuramdan Bilime Doğru. Rus Dili Örneği.
O KOZAN
Nobel Yayınevi, 2020
32020
Yabancı Dil/Çeviri Eğitimi Açısından Dil Dünya Görüşü Kavramı ve Nesnelerin Adlandırılması (Türkçe-Rusça Dil Çifti)
O Kozan
Dil Dergisi 169 (2), 151-167, 2018
32018
сопоставительный подход в преподавании РКИ турецкоязычным студентам-филологам
О КОЗАН
Русский язык за рубежом, 88-93, 2016
32016
Çeviri Sürecinde Dilsel ve Kültürel Boşluklar
O KOZAN
32010
Проблема морфонологической лексикализации в современном русском языке
O KOZAN
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 655-669, 2020
22020
Rusya’da dilbilimsel çeviri kuramı: Temel yaklaşımlar ve kavramlar
O Kozan
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 313-327, 2019
22019
Çeviri Eğitiminde Türkçenin Dil Bilgisi: İşlevsel Yaklaşım
O Kozan
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 143-156, 2019
22019
Когнитивный подход в обучении иностранному языку и переводу: турецко-русская языковая пара
О Козан
NEW WORLD. NEW LANGUAGE. NEW THINKING, 114-122, 2019
12019
ANLAMSAL BİLGİLERİN DİLDE KODLANMASI: TÜRKÇE-RUSÇA DİL ÇİFTİNDE EYLEM→ FİİL
O Kozan
Dil Dergisi 170 (1), 54-72, 2019
12019
Sopostavitelnıy Podhod v Prepodavanii RKİ Turkoyazıçnım Studentam Filologam
O KOZAN
Russkiy Yazık Za Rubejom, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20