Follow
Halit Çelik
Halit Çelik
Öğretim Görevlisi
Verified email at dpu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürel ihtiyaç analizi
H Çelik
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018
142018
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bir motivasyon ve kültür aktarım aracı: Gezi-gözlem etkinlikleri
H Çelik, G Ayten
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi …, 2019
112019
Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına olan yaklaşımı ve kültürel bazda küresel problemlere yakınlık düzeyleri
E Eğmir, H Çelik
OPUS International Journal of Society Researches 17 (34), 940-979, 2021
92021
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN TÜRKİYE’DE KÜLTÜRE VE DİNE AİT ALGILARI
H ÇELİK
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, 41-52, 2014
82014
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde örtük öğrenme yöntemi ile değerler eğitimi, F
H Çelik
Ağca ve A. Koç (Ed.), X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri …, 2019
42019
TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ.
E Eğmir, H Çelik
Electronic Turkish Studies 12 (16), 2017
22017
Investigation of Syrian Refugees' Motivations for Learning Turkish.
MS Turker, H Celik
International Journal of Education and Literacy Studies 10 (1), 65-74, 2022
12022
Fen öğretiminde okuma becerilerinin etkin kullanımı
H Çelik, E Karademir
Pegem Atıf İndeksi, 167-189, 2017
12017
Saâdet-Name: İnceleme-metin
H Çelik
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
12011
Cultural Transfer Resources/Fütüvvetnames in Teaching Turkish as a Foreign Language.
H Çelik
African Educational Research Journal 10 (1), 1-5, 2022
2022
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR AKTARIM KAYNAKLARI/FÜTÜVVETNÂMELER
H ÇELİK
STUDIES ON TURKISH CULTURE 18 (22), 40, 2021
2021
Instructor-Oriented Cultural Course Materials in Teaching Turkish as a Foreign Language.
H Çelik
African Educational Research Journal 8, 29-42, 2020
2020
Kitap Tanıtımı-Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
H ÇELİK
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 803-807, 2019
2019
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR AKTARIM ARAÇLARINDAN DİN DİLİNİN ÖNEMİ
H ÇELİK
TEBLİĞLER KİTABI 10, 135, 2019
2019
TÜRKÇE ARAŞTIRMALARI
D YABANCI
IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU
DDT SEMPOZYUMU
IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, 121, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16