Takip et
Gözde Yeşilaydın
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çevre dostu hastaneler: Hastaneden yeşil hastaneye
G Terekli, O Özkan, G BAYIN
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 12 (2), 37-54, 2013
782013
OECD ülkelerinin sağlık göstergelerine göre bulanık kümeleme analizi ile sınıflandırılması
N Alptekin, G Yeşilaydın
İşletme Araştırmaları Dergisi 7 (4), 137-155, 2015
642015
Hemşirelerde örgütsel sapma davranışının analizi: Bir üniversite hastanesi örneği
G Bayın, GT Yeşilaydın
İşletme Araştırmaları Dergisi 6 (3), 81-107, 2014
58*2014
Sağlık sektöründe yalın tedarik zinciri yönetimi
O Özkan, G Bayin, G Yeşilaydin
AJIT-e: Academic Journal of Information Technology 6 (18), 71-94, 2015
502015
Hemşirelerde örgütsel sessizlik nedenlerinin belirlenmesi
G Bayın, G Yeşilaydın, AE Esatoğlu
İşletme Araştırmaları Dergisi 7 (1), 248-266, 2015
502015
Türkiye’de örgütsel sessizlik ile ilgili yapılan araştırmalara yönelik literatür incelemesi
G YEŞİLAYDIN, G BAYIN
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (4), 103-120, 2015
482015
Outsourcing in Turkish Hospitals: A Systematic Review
T Akbulut, Y., Terekli, G., Yıldırım
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 11 (2), 25-33, 2012
31*2012
STRATEJİK YÖNETİMDE YENİ BİR REKABET YAKLAŞIMI: STRATEJİK İNOVASYON
Y HANCIOĞLU, G YEŞİLAYDIN
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 12 (29), 105-124, 2016
30*2016
Örgütsel sessizliğin nedenleri: Kamu hastaneleri çalışanları üzerine bir araştırma
G Yeşilaydın, G Bayın, AE Esatoğlu, G Yılmaz
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2016
272016
Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışının incelenmesi: sağlık çalışanları üzerine bir araştırma
G YORGANCIOĞLU TARCAN, G YEŞİLAYDIN, A KARAHAN
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 22, 2019
172019
Determination of reasons for organizational silence of nurses
G BAYIN, G YESILAYDIN, AE ESATOGLU
Journal of Bussiness Research Turk 7 (91), 248-266, 2015
162015
Sağlık Personelinin Örgütsel Sessizlik Nedenlerinin Belirlenmesi Özel Hastane Örneği
G YEŞİLAYDIN, G BAYIN, G YILMAZ
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8, 2015
162015
Health efficiency measurement in Turkey by using data envelopment analysis: A systematic review
G YEŞİLAYDIN
15*2017
Bulut Bilişimin Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı
O Bayın, G., Yeşilaydın, G., Özkan
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 48, 233-253, 2016
13*2016
Hastane Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Öğrenci Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme
M Karahan, A., Yorgancıoğlu Tarcan, G., Terekli Yeşilaydın, G. ve Tarcan
Sobider Sosyal Bilimler Dergisi 3 (9), 298-313, 2016
11*2016
Bulanık CPM Yöntemiyle Proje Çizelgeleme: İnşaat Sektöründe Bir Uygulama
G Durucasu H., İcan, Ö., Karamaşa, Ç., Yeşilaydın, G., Gülcan
Ege Akademik Bakış 15 (4), 449-466, 2015
11*2015
Bulanık veri zarflama analizi ile OECD ülkelerinin sağlık alanındaki etkinliklerinin değerlendirilmesi
G Yeşi̇laydin, N Alpteki̇n
Sosyoekonomi 24 (30), 207-225, 2016
102016
SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
S EROYMAK, O ÖZKAN, G YEŞİLAYDIN, ME YILMAZ
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (3), 2382-2402, 2018
9*2018
Examination of differences in health indicators between efficient and inefficient countries
G Yeşilaydın
Pakistan Journal of Medical Sciences 35 (1), 172-176, 2019
82019
TÜRKİYE’DE REKABET ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME
O Nurdan, G YEŞİLAYDIN, Y HANCIOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 (20), 149-165, 2018
52018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20