Follow
Fatih Dereli
Fatih Dereli
Verified email at trakya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul öncesi öğretmenleri, okul yöneticileri ve ebeveynlerin aile katılımına ilişkin algılarının incelenmesi
S Erkan, G Uludağ, F Dereli
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 221-240, 2016
222016
Quality in preschool education: The views of teachers and assistant teachers
A Karademir, MA Cingi, F Dereli, B Akman
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (23), 7-33, 2017
212017
Okul öncesi dönemdeki üstün yetenekli çocukların aday gösterilmelerine yönelik geliştirilen eğitim programının etkililiği
F Dereli, A YILMAZ
142019
Parent engagement in early childhood education: Pandemic period
F Dereli, T Türk-Kurtça
Southeast Asia Early Childhood Journal 11 (1), 35-48, 2022
82022
Okul öncesi eğitim programında yer alan değerlerin öğretmen görüşleri ile incelenmesi
T GÜLER, F DERELİ, R HAZAR
52013
Covid-19 pandemisi süresince gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özyeterliklerine etkisi
FT Ekıcı, F Dereli
Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 5 (3), 237-253, 2022
42022
Erken Çocukluk Döneminde Üstün Yetenekli Çocuklar ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Desteklenmesi
F Dereli, G Günşen
Özel Gerkesinimli Çocuklar Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitim, 455-472, 2019
22019
Dijital Öyküleme Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine Etkisi
FT Ekıcı, F Dereli
Journal of Individual Differences in Education 5 (2), 149-163, 2023
12023
Üstün Yetenekli Çocuk Algı Ölçeği’nin Geliştirilmesi
F Dereli, A Yılmaz
Trakya Eğitim Dergisi 12 (2), 675-692, 2022
12022
Okul öncesi eğitimde kalite: öğretmen ve yardımcı öğretmen görüşleri
MA CİNGİ, A KARADEMİR, F DERELİ, B Akman
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (23), 7-33, 2017
12017
Gifted Children and Psychiatric Disorders: Is the Risk Increased Compared With Their Peers?
HC Aykutlu, F Dereli, B Turan, T Türk Kurtça, OB Dursun
Gifted Child Quarterly, 00169862241239649, 2024
2024
Factors Affecting Creativity Potential: Creative Home Environment and Motivation to Learn Creative Thinking.
A ATALAY, F DERELI
Journal of Hasan Ali Yücel Faculty of Education/Hasan Ali Yücel Egitim …, 2024
2024
Yaratıcı Düşünmeyi Öğrenme Motivasyonu Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A Atalay, F Dereli
Mevzu–Sosyal Bilimler Dergisi, 359-383, 2023
2023
Investigation of relationship between creativity potential and scientific imagination of gifted children and comparing them with their peers
F Dereli
Journal of Gifted Education and Creativity 10 (3), 157-175, 2023
2023
Family Engagement in Early Childhood Education: A Phenomenological Study
F Dereli, TT Kurtça
International Journal of Psychology and Educational Studies 10 (3), 714-732, 2023
2023
The Effect of Covid-19 Pandemic on Preschoolers’ Mental Health in Turkey
F Dereli, HC Aykutlu, TT Kurtça
Child Indicators Research 16 (6), 2307 - 2325, 2023
2023
A multidimensional analysis of graduate theses in Turkiye on early childhood and creativity
F Dereli
Journal for the Child Development, Exceptionality and Education, 11-37, 2023
2023
Enderun School: Identification and Education of Gifted and Talented Children
F Dereli
Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, 78-92, 2023
2023
Turkish gifted students’ interests of courses and inclations of the talent fields: Example of Science and Art Centers
F Dereli, TT Kurtça
Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11 (1), 1-13, 2023
2023
A Multidimensional Analysis of Graduate Theses in Türkiye on Giftedness and Creativity
F DERELİ
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 12 (5), 601-618, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20