Follow
Cahit Erdem
Cahit Erdem
Afyon Kocatepe University, Eğitim Programları ve Öğretim
Verified email at aku.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sınıfında mülteci öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunlar ve çözüme dair önerileri
C Erdem
Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 26-42, 2017
2922017
Development of a media literacy skills scale
B Eristi, C Erdem
contemporary Educational technology 8 (3), 249-267, 2017
942017
Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri
C Erdem, E Eğmir
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2), 2018
86*2018
Trends in educational research: A content analysis of the studies published in international journal of instruction
E Eğmir, C Erdem, M Koçyiğit
International Journal of Instruction 10 (3), 277-294, 2017
742017
Students’ well-being and academic achievement: A meta-analysis study
M Kaya, C Erdem
Child Indicators Research 14 (5), 1743-1767, 2021
732021
A Meta-Analysis of the Effect of Parental Involvement on Students' Academic Achievement.
C Erdem, M Kaya
Journal of Learning for Development 7 (3), 367-383, 2020
432020
Exploring Undergraduates' Digital Citizenship Levels: Adaptation of the Digital Citizenship Scale to Turkish.
C Erdem, M Koçyigit
Malaysian Online Journal of Educational Technology 7 (3), 22-38, 2019
372019
INTRODUCTION TO 21ST CENTURY SKILLS AND EDUCATION
C ERDEM
21st Century Skills and Education, 1, 2019
312019
Medya okuryazarlığı araştırmalarında eğilimler: Lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi
C ERDEM
Journal of Theoretical Educational Science 11 (4), 693-717, 2018
302018
Paving the Way for Media Literacy Instruction in Preservice Teacher Education: Prospective Teachers' Levels of Media Literacy Skills
C Erdem, B Erişti
International journal of instruction, 2018
302018
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Uluslararası Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Ders Veren Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri …
B Erişti, M Polat, C Erdem
Journal of History Culture and Art Research 7 (2), 352-375, 2018
28*2018
21st century skills and education
C Erdem, H Bağcı, M Koçyiğit
Cambridge Scholars Publisher, 2019
262019
Instructional problems experienced by primary school teachers who have refugee students in their classes and their solutions for problems
C Erdem
Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 26-42, 2017
252017
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIĞI BECERİ DÜZEYLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
B Erişti, C Erdem
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (67), 1234-1251, 2018
232018
Exploring the relationships between possible selves and early teacher identity of Turkish pre-service teachers
C Erdem
FIRE: Forum for International Research in Education 6 (3), 94-115, 2020
192020
Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımının Sağlanması için Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımı: Whatsapp Uygulaması Örneği
C Erdem, F Avcı
Başkent University Journal of Education 7 (2), 439-452, 2020
18*2020
Student misbehaviors confronted by academics and their coping experiences.
C Erdem, M Kocyigit
Educational Policy Analysis and Strategic Research 14 (1), 98-115, 2019
172019
Socioeconomic status and wellbeing as predictors of students’ academic achievement: Evidence from a developing country
C Erdem, M Kaya
Journal of Psychologists and Counsellors in Schools 33 (2), 202-220, 2023
162023
Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Öz Değerlendirmeleri
M Koçyiğit, C Erdem, E Eğmir
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 9 (3), 774-799, 2020
162020
Identifying University Students’ perceptions Of ‘English’ through Metaphors
C Erdem
International Online Journal of Education and Teaching 5 (3), 565-577, 2018
162018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20