Takip et
Erhan Akarçay
Erhan Akarçay
Asst. Prof. Dr., Anadolu University
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Beslencenin sosyolojisi: Orta sınıf (lar) ın yeme içme ve eğlence örüntüleri
E Akarçay
Ankara, Phoenix Yayınları, 2016
642016
Kâh Kahvehane Kâh Café: Küreselleşen Eskişehir'de Kahve Tüketimi Üzerine Kuramsal Bir Giriş.
E Akarçay
Ileti-s-im, 2012
552012
Dışarıda Yemek: Eskişehir'de Yeni Orta Sınıfın Fast-Food Yeme-İçme Örüntüleri
E Akarçay, N Suğur
53*2015
Bir muhafazakârlaştırma projesi olarak Türk-İslam sentezi
E Akarçay
PQDT-Global, 2015
162015
Eskişehir’de çalışan yoksullar, enformel istihdam ve yoksulluk ilişkileri
N Suğur, S Suğur, T Gönç-Şavran, O Çetin, E Akarçay
Anadolu Üniversitesi Yay., EsNişehir, 2010
102010
Sınıfiçi Farklılaşma ve Sınıfiçi Bütünleşme Biçimi Olarak Eskişehir'de Orta Sınıfın Yeme-içme Örüntüleri
E Akarçay
PQDT-Global, 2017
82017
Türkiye'de İslam Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu (olabilir mi?). 6
E Akarçay
Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı (s. ss. 179-199). Aydın: http://www …, 2009
82009
Eskişehir’de Kentin ve Tüketim Mekânlarının Dönüşümü
E Akarçay, N SUĞUR
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 71 (3), 797-825, 2016
72016
İzmir sokak lezzetleri
E Akarçay
Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi, 106-109, 2019
62019
Çağdaş Sosyoloji Kuramları
A BARAN, S Suğur, M ULUSOY, C GELEKÇİ, E AKARÇAY, M ARUN, ...
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 2017
32017
Yeme pratikleri üzerinden (yeni?) orta sınıf (lar) ı anlamaya çalışmak
E Akarçay
Sosyoloji Konferanslari, 33, 2016
32016
Koca Ustadan Issız Adama Türkiye’de Aşçılık Mesleğinin Değişimi**(The Change in
O GÜLDEMİR, E AKARÇAY
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8 (2), 896-914, 2020
12020
Koca Ustadan Issız Adama Türkiye’de aşçılık mesleğinin değişimi
O Güldemir, E Akarçay
2020
YEME PRATIKLERI ÜZERINDEN (YENI?) ORTA SINIF (LAR) I ANLAMAYA ÇALIŞMAK.
E AKARÇAY
Journal of Sociological Studies/Sosyoloji Konferanslari, 2016
2016
TRYING TO UNDERSTAND THE (NEW?) MIDDLE CLASSES VIA EATING PRACTISES
E Akarcay
Istanbul Journal of Sociological Studies, 33-60, 2016
2016
HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN YOKSULLARIN YOKSULLUK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
N SUĞUR, S SUĞUR, OYAB ÇETİN, T GÖNÇ-ŮAVRAN, E AKARÇAY
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 10 (4), 2008
2008
Hizmet sektöründe çalışan yoksullar: Eskişehir örneği üzerine bir çalışma
N SUĞUR, S SUĞUR, BO ÇETİN, E AKARÇAY, GT ŞAVRAN
2007
SOSYOLOJİ DERNEĞİ
E AKARÇAY
sosyoloji notları
İ Sahibi, OC Özsöz, CK Olgun, C Özsöz, İ Demir, A Board, AÖ Boyacıoğlu, ...
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19