Follow
Özcan Demirel
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitimde program geliştirme
Ö Demirel
Pegem Yayıncılık 10, 7-8, 2007
4618*2007
Öğretimde planlama ve değerlendirme: Öğretme sanatı
Ö Demirel
PegemA Yayıncılık, 2004
1132*2004
Planlamadan değerlendirmeye: öğretme sanatı
Ö Demirel
PEGEMA yayıncılık, 1999
10291999
Yabancı dil öğretimi
Ö Demirel
Ankara: Pegem Yayıncılık, 2003
10272003
Eğitim sözlüğü: İngilizce-Türkçe/Türkçe-İngilizce
Ö Demirel
Pegem-A Yayıncılık, 2010
988*2010
Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi
Ö Demirel, ŞM Gül
PegemA Yayıncılık, 2006
9582006
Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme
Ö Demirel, SS Seferoğlu, E Yağcı
Pegem A Yayıncılık, 2004
6472004
Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı
E Erdem, Ö Demirel
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (23), 2002
6212002
Öğretim ilke ve yöntemleri: Öğretme sanatı
Ö Demirel
Pegem Akademi, 2011
4892011
Genel öğretim yöntemleri
Ö Demirel
Usem Yayınları, 1995
3721995
Yabancı dil öğretimi: İlkeler, yöntemler, teknikler
Ö Demirel
Usem yayınları, 1987
3411987
İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi
Ö Demirel
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1999
3381999
Eğitimde yeni yönelimler
Ö Demirel
Pegem Akademi, 2010
3362010
Planlamadan uygulamaya öğretme sanatı
Ö Demirel
Ankara: Pegem A Yayıncılık 2, 81-91, 2000
3102000
Teacher self-efficacy belief
E Erdem, Ö Demirel
Social Behavior and Personality: an international journal 35 (5), 573-586, 2007
2372007
DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
ÖC ARAN, Ö DEMİREL
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (46), 151-168, 2008
2222008
Karşılaştırmalı eğitim
Ö Demirel
PeGem A Yayıncılık, 2000
2082000
Program geliştirmede proje tabanlı öğrenme yaklaşımı
C Demirhan, Ö Demirel
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (5), 48-61, 2003
1972003
İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi
Ö Demirel
İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1999
1931999
Türkiye'de program geliştirme uygulamaları
Ö Demirel
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (7), 1992
1861992
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20