Follow
Özcan Demirel
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitimde program geliştirme
Ö Demirel
Pegem Yayıncılık 10, 7-8, 2007
6188*2007
Planlamadan değerlendirmeye: öğretme sanatı
Ö Demirel
PEGEMA yayıncılık, 1999
2798*1999
Yabancı dil öğretimi
Ö Demirel
Ankara: Pegem Yayıncılık 653, 2003
14232003
Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi
Ö Demirel, ŞM Gül
PegemA Yayıncılık, 2006
14022006
Eğitim sözlüğü: İngilizce-Türkçe/Türkçe-İngilizce
Ö Demirel
Pegem-A Yayıncılık, 2010
1360*2010
Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme
Ö Demirel, SS Seferoğlu, E Yağcı
Pegem A Yayıncılık, 2004
8852004
Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı
E Erdem, Ö Demirel
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (23), 2002
8362002
Öğretim ilke ve yöntemleri: Öğretme sanatı
Ö Demirel
Pegem Akademi, 2011
5912011
İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi
Ö Demirel
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1999
5071999
Genel öğretim yöntemleri
Ö Demirel
Usem Yayınları, 1995
4961995
Yabancı dil öğretimi: İlkeler, yöntemler, teknikler
Ö Demirel
Usem yayınları, 1987
4861987
Eğitimde yeni yönelimler
Ö Demirel
Pegem Akademi, 2010
4292010
Planlamadan uygulamaya öğretme sanatı
Ö Demirel
Ankara: Pegem A Yayıncılık 2, 81-91, 2000
3852000
DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
ÖC ARAN, Ö DEMİREL
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (46), 151-168, 2013
3072013
Teacher self-efficacy belief
E Erdem, Ö Demirel
Social Behavior and Personality: an international journal 35 (5), 573-586, 2007
2772007
Türkiye'de program geliştirme uygulamaları
Ö Demirel
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (7), 1992
2761992
İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi
Ö Demirel
İstanbul: MEB, 50, 1999
2721999
Karşılaştırmalı eğitim
Ö Demirel
PeGem A Yayıncılık, 2000
2712000
Konu alanı ders kitabı incelemesi
Ö Demirel
Öğreti, 2008
2502008
Eğitim bilimine giriş
Ö Demirel, Z Kaya
İstanbul: Pegema Yayıncılık, 2006
2452006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20