Hatice Kübra ERCOŞKUN ŞENOL
Hatice Kübra ERCOŞKUN ŞENOL
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü ve Bunun Genel Sınırı: TBK m. 27
HK Ercoşkun Şenol
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2016
272016
Borçlar Hukukunda Kısmi İmkânsızlık
HK Ercoşkun Şenol
8*2016
Mali hakları veya kullanım hakkını devralanların fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korunması
HK Ercoşkun Şenol
Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 3 (1), 45-64, 2013
72013
Ölüme Bağlı Tasarruflar ve Özellikle Bu Tasarruflardaki Koşullar ve Yüklemeler
HK Ercoşkun Şenol
32011
Geçici Tescil Şerhi
HK Ercoşkun Şenol
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 6 (11), 2018
2*2018
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Toplantıları
HK Ercoşkun Şenol
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1693-1726, 2013
22013
Türk Borçlar Hukukunda Hilenin Münferit Uygulama Alanları
HK Ercoşkun Şenol
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17 (4), 2013
2*2013
Türk Borçlar Kanunu'na Göre Alacağı Devredenin Garanti Sorumluluğu
HK Ercoşkun Şenol
2021
Üniversite Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Toplumsal Cinsiyet Algılarının Şiddet Eğilimlerinin ve Şiddetle Karşılaşma Durumlarının İncelenmesi ve …
S Küçükoğlu, S Ejder Apay, N Karaca, E Küçük Durur, CB Kartal, ...
Atatürk Üniversitesi, 2019
2019
AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN ÜZERİNE BİR İNCELEME
HK ERCOŞKUN ŞENOL
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 423-459, 2019
2019
Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı
HK ERCOŞKUN ŞENOL
Gayrimenkul Davaları 1, 825-902, 2019
2019
Yargı Kararları Işığında Boşanan Kadının Kendi Soyadını Velayeti Altındaki Çocuğa Verme Hakkı
HK ERCOŞKUN ŞENOL
Yargıtay Dergisi 45 (2), 419-450, 2019
2019
HEM HAKSIZ HEM DE TAŞKIN YAPI NİTELİĞİNDEKİ YAPILAR
HK ERCOŞKUN ŞENOL
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 11 (38), 19-62, 2019
2019
GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMENİN SİSTEMATİK AÇIDAN BORÇLAR KANUNUNDAKİ YERİ VE 2020 İSVİÇRE BORÇLAR KANUNU TASARISI’NDAKİ DURUM
HK ERCOŞKUN ŞENOL
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 22, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14