Follow
Doç.Dr.Cemal Kakışım
Title
Cited by
Cited by
Year
Karşılıklı Bağımlılık Kapsamında Türkiye-Rusya Enerji İlişkilerinin Analizi
C KAKIŞIM
International Journal of Political Science & Urban Studies 7 (1), 67-89, 2019
232019
TÜRKİYE’NİN ENERJİ MERKEZİ ÜLKE OLMA HEDEFİ AÇISINDAN BÖLGESEL RİSKLER ve BÖLGESEL FIRSATLAR
C KAKIŞIM
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 431-450, 2017
202017
Turkey and European Union Relations and the Developments in the Aftermath of July 15th Military Coup Attempt
C Kakışım, S Erdoğan
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 10 (18), 399-420, 2018
18*2018
Enerji Krizlerinin Etkisiyle Şekillenen Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası
C KAKIŞIM
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2), 460-472, 2019
142019
TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL DOĞAL GAZ MERKEZİNE DÖNÜŞEBİLME POTANSİYELİ
C Kakışım
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (24), 255-280, 2020
122020
Türkiye’nin Enerji Politikaları Açısından Türk Akımına Yönelik Bir Değerlendirme
C Kakışım
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (50), 517-527, 2017
102017
Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinde Enerji Diyaloğu
C Kakışım, T Kodaman
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (34), 124-139, 2019
8*2019
Avrupa Yeşil Mutabakatı Yeşil Teori Perspektifinden Bir Analiz
C Kakışım
Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (1), 1-16, 2022
52022
Tarihsel Perspektiften Hareketle Irak, Suriye ve Libya’da Yaşanan Enerji Savaşlarının Analizi
C KAKIŞIM
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 8 (7), 191-228, 2021
32021
Trans Adriyatik Boru Hattı Projesinin Stratejik Beklentileri
C Kakışım, T Kodaman
I. Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu, 2015
22015
Kritik Minerallerin Türkiye’nin Enerji Dönüşümüne Etkisi: Teknoloji Bağımsızlığı Açısından Yeni Jeopolitik Tehdit
C KAKIŞIM
Mukaddime 13 (1), 101-124, 2022
12022
Türkiye'nin Enerji Dönüşümü:Fosil Yakıtlardan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına
C Kakışım
Enerji Politikaları ve Güvenliği, 17-34, 2022
2022
Kırım'ın İlhakı Sonrası Karadeniz'de Değişen Enerji Jeopolitiği
C Kakışım
100.Yılında Türkiye-Rusya İlişkileri ve Karadeniz, 395-419, 2021
2021
NEW ENERGY GEOPOLITICS SHAPED BY ENERGY TRANSITION: THE ENERGY BALANCE FOR RARE EARTH ELEMENTS AND CRITICAL MINERALS
C Kakışım
Avrasya Etüdleri 27 (60), 5-28, 2021
2021
Avrupa Birliği’nin Entegrasyon ve Sosyal İçerme Üzerine Yeni Söylemi
O Selçuk, C Kakışım
Sosyolojide Çağdaş Yaklaşımlar 1, 166-197, 2021
2021
Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Düzensiz Göçle Mücadelede Doğu Akdeniz Göç Güzergâhındaki İşbirliği
C Kakışım
Uluslararası Göç Üzerine Akademik Araştırmalar 1, 50-66, 2021
2021
INTEGRATION POLICIES OF THE EUROPEAN UNION AND TURKEY TOWARDS REFUGEES
C Kakışım, O Selçuk
Refugee Crisis in International Policy 1, 2021
2021
The Three Seas Initiative with Perspective of Energy
C KAKIŞIM
ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES 19 (1), 2020
2020
ENERJİ PERSPEKTİFİYLE ÜÇ DENİZ GİRİŞİMİ
C KAKIŞIM
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 19 (1), 121-151, 2020
2020
Türkiye’nin Enerji Arzını Çeşitlendirme Hedefi ve Ege Bölgesi
C Kakışım
Ege Jeopolitiği, 1199-1215, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20