Follow
İlker YAMAN
İlker YAMAN
Recep Tayyip Erdoğan University, Assistant Professor of Public Finance
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Understanding Sovereign Wealth Funds: Opportunity or Threat?
AB YERELİ, İ YAMAN
Sosyoekonomi 25 (34), 69-86, 2017
13*2017
Ulusal varlık fonlarının politik boyutu
İ Yaman, AB Yereli
Sosyoekonomi 27 (41), 263-282, 2019
32019
REEL KONUT FİYATLARI İLE EKONOMİ POLİTİKALARI BELİRSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: GÜNEY KORE ÖRNEĞİ
MA Çetin, İ Yaman, İ BAKIRTAŞ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (11), 114-144, 2020
12020
The Importance of Geopolitical Risk and Institutional Quality Indicators on Foreign Direct Investment to BRICS Countries
MA Ceti̇n, I Yaman
Journal for Economic Forecasting, 107-127, 2023
2023
Devlet Kapitalizminin Yükselişi: Ulusal Varlık Fonları ve Türkiye Varlık Fonu Uygulaması
AB Yereli, İ Yaman
Devlet Kapitalizmi: Tarihsel Süreç, Kuramsal Tartışmalar ve Uygulamalar, 217-254, 2022
2022
Ulusal Hesaplarda Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması ve Kamu Yatırımları Örneği
İ Yaman, AB Yereli
Türkiye’nin Güncel Mali Yapısı ve Yönetimi: Usuller, Esaslar ve Uygulamaları …, 2020
2020
Kamu yatırımlarının belirleyicileri üzerine ampirik bir analiz
İ Yaman
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
2020
Understanding Sovereign Wealth Funds: Investment Activities and the Political Dimension
I YAMAN, AB YERELI
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8