Follow
Asu Altunoğlu
Asu Altunoğlu
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye ve dünyada öğretmenlik retorik ve pratik
M Özoğlu, B GÜR, ASU ALTUNOĞLU
Eğitimciler Birliği Sendikası, 2013
742013
Initial perceptions of open higher education students with learner management systems
A Altunoglu
Turkish Online Journal of Distance Education 18 (3), 96-104, 2017
252017
Türkiye ve dünyada öğretmenlik
M Özoğlu, BS Gür, A Altunoğlu
Retorik ve Pratik 1 (1), 41-60, 2013
232013
Yükseköğretimde kapsayıcılığın uygulanabilirliği üzerine bir tartışma
A Altunoğlu
OPUS International Journal of Society Researches 16 (27), 672-699, 2020
112020
Kapsayıcı eğitimin hedefleri içeriği ve uygulamaya yansımaları
PO Taneri, A Altunoğlu, M Sarı, B Turhan Türkkan, K Baykara Özaydınlık, ...
Kuramdan uygulamaya kapsayıcı eğitim, 2019
82019
Kapsayıcı eğitim kavramının felsefi, sosyolojik ve psikolojik temelleri
A Altunoğlu
Kuramdan uygulamaya kapsayıcı eğitim, 2019
62019
The active participation of subject matter experts in ecourse production: A case study from Anadolu University open education system
A Altunoğlu, C Güler, E Erdoğdu, IA Menderis, U Keskin, A Beylik
European Journal of Open Education and E-learning Studies, 2018
42018
Manifestations of Curriculum Change on Organizational Culture: Teachers' Perceptions
A Altunoğlu
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012
42012
Turkiye ve dunyada ogretmenlik retorik ve pratik
M Özoğlu, B Gür, A Altunoğlu
Ankara: Egitim-Bir-Sen Publishing, 2013
32013
Kapsayıcı eğitime yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.
PO Taneri, A Altunoğlu, E Avcı, S Aşiret
22020
Açıköğretim Sisteminin görünen yüzü: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bürolarının örgüt kültürü kapsamında değerlendirilmesi
A Altunoğlu, U Keskin, K Büyük, M Altunoğlu, MS İşlek, MN Çakmak, ...
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (3), 96-116, 2018
22018
THE INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE ELEMENTS AND TYPOLOGIES IN A GIGA OPEN UNIVERSITY: ANADOLU UNIVERSITY OPEN EDUCATION FACULTY 40TH YEAR RESEARCH
GK Kicir, A Altunoglu
Turkish Online Journal of Distance Education 25 (2), 38-58, 2024
2024
The investigation of organizational culture elements and typologies in a giga open university: Anadolu University Open Education Faculty 40th year research
G Kiyik Kicir, A Altunoglu
Anadolu Üniversitesi, 2024
2024
Global Dinamikler Ve Öğretmen Kültürünün Dönüşümü
A Altunoğlu
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 1 (1), 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14