Follow
Ali Kürşat Turgut
Ali Kürşat Turgut
Verified email at akdeniz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Meşşâî Felsefesinde Allah’ın Sıfatları Meselesi
AK Turgut
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (2), 1-21, 2012
142012
İbn Haldûn Felsefesinde Tabiat-İnsan İlişkisi
AK Turgut
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 173-190, 2013
112013
İbn Nefis’ te insanın zihinsel tekâmülü
AK Turgut
Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Westfall, RS (1997). Modern bilimin …, 2014
102014
İŞRÂKÎ FELSEFEDE NEFS (RUH) MESELESİ.
AK Turgut
Journal of International Social Research 6 (26), 2013
82013
DEVVÂNÎ VE ENMȖZECU’L-ULȖM ADLI ESERİ
AK Turgut
Ekev Akademi Dergisi, 443-456, 2014
72014
Ebû Hayyân Tevhîdî’nin İlimler Tasviri: Risâle Fi’l-Ulûm
AK Turgut
Diyanet İlmi Dergi 55 (2), 525-551, 2019
62019
İbn Türke Metafiziği
AK Turgut
Elis Yayınları, 2016
42016
İbn Nefis' in Nübüvvet Anlayışı
AK Turgut
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 (30), 235-263, 2011
32011
İslam Kelamı ve Felsefesi Açısından Dua: Mâtürîdî ve Âmirî Örneği.
S YILMAZ, ALİK TURGUT
Beytulhikme: An International Journal of Philosophy 11 (3), 2021
22021
Ömer Nesefî’nin Matla’u’n-Nücûm ve Mecme’u’l-‘Ulûm Adlı Eseri ve İlimler Tasnifi Geleneği Açısından Değeri
A TURGUT
İslami Araştırmalar 32 (2), 312-334, 2021
12021
Tasavvufa Karşı Felsefe: İslamî Bir Tartışma
O Leaman, AK Turgut
Marife 12 (3), 209-217, 2012
12012
Meşşâî Filozofların Devlet Anlayışları Ve Demokrasi Hakkındaki Görüşleri
AK TURGUT
Bilimname 2013 (1), 0
1
MÜBAHAT TÜRKER KÜYEL VE TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCESİNE KATKILARI: MUBAHAT TURKER KUYEL AND HER CONTRIBUTIONS TO THE TURKISHISLAMIC THOUGHT
M DUGAN, ALİK TURGUT
TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2023
2023
MÜBAHAT TÜRKER KÜYEL VE TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCESİNE KATKILARI
M DUGAN, AK TURGUT
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 277-297, 2023
2023
Anadolu’nun İbn Sînâ’sı Hacı Paşa ve Mantık Anlayışı
F ÇİFTÇİ, AK TURGUT
2023
Bir Osmanlı Düşünürü Olarak Ahmedî'nin Aşk Felsefesi
AK TURGUT, M DUGAN
Bilimname, 651-680, 2022
2022
AS AN OTTOMAN THINKER AHMEDI'S PHILOSOPHY OF LOVE
ALİ Turgut, M Dugan
BILIMNAME, 2022
2022
The Main Principles of Living Together in al-Fārābī’s Virtuous State
AK Turgut
İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 38-45, 2022
2022
Prayer in terms of Islamic Theology and Philosophy: A Case of Maturidi and Amiri
S YILMAZ, ALİ TURGUT
BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY 11 (3), 2021
2021
Kindî ve Fârâbî’nin İlimler Tasnifinde Müziğin Yeri ve Önemi
M DUGAN, AK TURGUT
Turkish Academic Research Review 5 (2), 289-308, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20