Sezgi Durgun Özkan
Sezgi Durgun Özkan
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Memalik-i Şahane'den Vatan'a
S Durgun
İletişim, 2011
752011
Siyaset: kavramlar, kurumlar, süreçler
Y Taşkın
İletişim Yayınları, 2016
142016
Yabanın Tuzlu Ekmeği
E Auerbach
Kolektif, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları, 2010
62010
Arz” ın Seyahati: Gaia’dan Google Earth’e
S Durgun
Felsefe Logos, 50, 2013
52013
Ulusçuluk ve Mekan: Cumhuriyet Söyleminde ‘Vatan’: 1920-1950
ÖS Durgun
PQDT-Global, 2010
52010
Homo Balkanicus, Çılgın Türkler ve Diğerleri
S Durgun
Toplum ve Bilim 105, 245-264, 2006
52006
From National Territory to Supranational Real Property Territorial Effects of Foreign Retirement Migration in Turkey
S Durgun
Migration and Turkey: Changing Human Geography, 2014
42014
Cultural Cold War at the Izmir International Fair: 1950s–60s
S Durgun
Turkey in the Cold War, 67-86, 2013
42013
Yer bilgisinden ulusal coğrafya’ya
S DURGUN
MEKAN, KİMLİK, GÜÇ VE DIŞ POLİTİKA, 13, 2019
32019
JEOZOFİK YAKLAŞIMLAR, TÜRKİYE’DEN YANSIMALAR
S Durgun
Alternatif Politika 10 (3), 298-320, 2018
32018
Migration and Turkey: Changing human geography
D Sert
32016
Türkiye Dünyanın Neresinde? Hayali Coğrafyalar, Çarpışan Anlatılar
M Yeşiltaş, S Durgun, P Bilgin
Turkish Journal of Middle Eastern Studies 2 (1), 169-175, 2015
32015
Nationalism, Nietzsche and Ressentiment
ŐS Durgun
Central European University: Budapeşte, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi …, 2004
32004
Yabancıya Kimse Yabancı Olamaz
S Durgun
Küreselleşme Çağında Göç, 510-537, 2018
2*2018
İMPARATORLUK’TAN CUMHURİYET’E BİR ENTELEKTÜELİN PORTRESİ: FAİK SABRİ DURAN
S Durgun
Muhakeme Dergisi 1 (2), 134-145, 2018
1*2018
Okul coğrafyasında “Topophilia”
S Durgun
TÜCAUM VI. Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde, 406-412, 2012
12012
Memalik-i ġahane’den Vatana
S Durgun
ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, 2011
12011
Kuyuya Atılan Üç Taş: Ben, Doğruluk Ve Gerçeklik
S Durgun
Felsefe Tartışmaları 1 (29), 85–104, 2002
12002
İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Bir Entelektüelin Portresi: Faik Sabri Duran
SD ÖZKAN
Muhakeme Dergisi 1 (2), 134-145, 0
1
Düşünce Tarihine Alternatif Yaklaşımlar:
S Durgun
Öneri 16 (55), 51-73, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20