Follow
Abdulkadir Erdoğan
Title
Cited by
Cited by
Year
Ortaokul matematik ders kitaplarında matematik tarihinin yeri: ekolojik bir analiz
A ERDOĞAN, E Eşmen, S FINDIK
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 42 …, 2015
392015
DİDAKTİK DURUMLAR TEORİSİ IŞIĞINDA İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE MATEMATİKSEL SÜREÇLERİN YAŞATILMASI
A ERDOĞAN, E ERDOĞAN
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 17-34, 2013
392013
Sınıf ortamında rutin olmayan matematik problemi çözme: Didaktik durumlar teorisine dayalı bir uygulama örneği
GÖK Mustafa, A ERDOĞAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 140-181, 2017
362017
TURKISH PRIMARY SCHOOL STUDENTS’STRATEGIES IN SOLVING A NON-ROUTINE MATHEMATICAL PROBLEM AND SOME IMPLICATIONS FOR THE CURRICULUM DESIGN AND IMPLEMENTATION
A Erdogan
International Journal for Mathematics Teaching & Learning, 1-27, 2015
332015
Oyunlar ve matematik öğretimi: Stratejik zekâ oyunlarının sınıflandırılması
A Erdoğan, AE ÇEVİRGEN, M Atasay
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (ERTE Özel Sayısı), 287-311, 2017
312017
Gifted students’ attitudes towards mathematics: a qualitative multidimensional analysis
A Erdogan, E Yemenli
Asia Pacific Education Review, 2018
262018
Matematik ile sanatın ilişkilendirilmesi: Mandala desenlerinin simetri öğretiminde kullanımı
M Atasay, A Erdoğan
Journal of Instructional Technologies & Teacher Education 6 (2), 58-77, 2017
232017
Toplama ve çıkarma kavramlarının öğretimi ve öğrenci güçlükleri
A Erdoğan, E Erdoğan
İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri, 31-49, 2009
212009
Ortaokul öğretmenlerinin matematik uygulamaları dersinde karşılaştıkları sorunlar
FN Çoban, A Erdoğan
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 4 (3), 2013
202013
Orantı kavramının adidaktik bir ortamda öğretimi
A ERDOĞAN, GÖK Mustafa, M BOZKIR
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (3), 535-562, 2014
182014
Didaktik durumlar teorisi
A Erdoğan
Matematik eğitiminde teoriler içinde, 413-430, 2016
162016
Le diagnostic de l'aide à l'étude, en mathématiques: analyse didactique des difficultés relatives à l'algèbre et aux fonctions en seconde
A Erdogan
Université Paris-Diderot-Paris VII, 2006
162006
Pupil’s autonomous studying: From an epistemological analysis towards the construction of a diagnosis
P Duchet, A Erdogan
CERME 4: Fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics …, 2005
162005
Sex differences in dog corpus callosum
A Aydınlıoglu, K Arslan, MÇ Ragbetli, AR Erdogan, P Keleh, S Diyarbakırlı
Eur J Morphol, 2000
162000
İlköğretim matematik öğretmenliği programı birinci sınıf öğrencilerinin fonksiyonlar konusundaki hazır bulunuşlukları
ÖE Erdoğan, A Erdoğan, HB Yanık
132012
Primary teacher education students’ ability to use functions as modeling tools
A Erdogan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4518-4522, 2010
132010
Matematik tarihi: giriş
DM Burton
Nobel Yaşam, 2017
122017
Development of a three dimensional geometric thinking test for early graders
Z Akkurt Denizli, A Erdoğan
Journal on Mathematics Education 9 (2), 2018
112018
Transpositions of function concept in mathematics curricula and textbooks from the historical development perspective
M Gök, A Erdoğan, E ÖZDEMİR ERDOĞAN
International Journal of Instruction 12 (1), 2019
102019
Matematiğin popülerleştirilmesine yönelik tasarlanan bir eğitim-öğretim ortamının değerlendirilmesi
A Erdoğan, EÖ Erdoğan, Ö Garan, M Güler
İlköğretim Online 11 (1), 51-74, 2012
92012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20