Follow
Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ
Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ
Verified email at giresun.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul öncesi eğitim programının matematik uygulama sürecinden yansımalar.
A Baki, M Hacısalihoğlu Karadeniz
Kastamonu Eğitim Dergisi, 2013
682013
Diskalkuli yaşayan öğrencilere ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi.
M Hacısalihoğlu Karadeniz
NWSA: Education Sciences 8 (2), 193-208, 2013
36*2013
2006-2012 Yılları Arasında Yapılan ÖSS, YGS ve LYS Matematik ve Geometri Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Boyutuna Göre İncelenmesi
T Keleş, M Hacısalihoğlu Karadeniz
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 6 (3), 532-552, 2015
352015
İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının yansıma simetrisi ile ilgili yaşadıkları zorluklar
MH Karadeniz, T Baran, F Bozkuş, N Gündüz
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 6 (1), 117-138, 2015
292015
Okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitiminde teknolojiden yararlanma durumlarının belirlenmesi.
MH Karadeniz
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 2014
29*2014
The Effect of Dynamic Geometry Software on the Vocational High School Students' Succes for Teaching Bisector and the Median Concepts
M Hacısalihoğlu Karadeniz, Ü Akar
Journal of Computer and Education Research 2 (4), 74-90, 2014
26*2014
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ MATEMATİĞE UYARLANMASI VE UYGULANMASI SÜRECİNDEKİ KAZANIM VE PROBLEMLERE GENEL BİR BAKIŞ A GENERAL REVIEW OF ACQUISITIONS AND PROBLEMS IN THE …
M Hacısalihoğlu Karadeniz
Kastamonu Eğitim Dergi (KEFAD) 25 (6), 2245-2262, 2017
24*2017
Ortaöğretimde matematik ders kitabı yerine alternatif kaynakların tercih edilme nedenleri
T GÖKÇEK, M HACISALİHOĞLU KARADENİZ
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 4 (1), 2013
242013
Okul Öncesi Çocuklarda Mekânsal İlişkiler: Harita Örnekleri.
M Hacısalihoğlu Karadeniz
Kastamonu Eğitim Dergi 23 (4), 2015
23*2015
Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Veri İşleme Konusundaki Kazanımlara Ulaşabilme Durumlarının Belirlenmesi
M Hacısalihoğlu Karadeniz
Mediterranean Journal of Humanities 6 (1), 221-236, 2016
22*2016
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ SÜRECİ: SINIF İÇİ MATEMATİK UYGULAMALARI
M Hacısalihoğlu Karadeniz, Ü Akar, H Şen
Milli Eğitim Dergi 44 (207), 169-188, 2015
20*2015
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Tutumlarının Başarıya Etkisi
M Hacısalihoğlu Karadeniz, D Kelleci
Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 1 (7), 2015
18*2015
Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Genişletilmiş Mikro Öğretim Tekniğini Matematik Eğitiminde Sürece Dahil Etme Durumları
M Hacısalihoğlu Karadeniz
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 2014
18*2014
Explanations of prospective middle school mathematics teachers for potential misconceptions on the concept of symmetry
M Hacısalihoğlu Karadeniz, T Baran-Kaya, F Bozkuş
IEJEE- International Electronic Journal of Elementary Education 10 (1), 71-82, 2017
16*2017
Öğretmen Adaylarının Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitiminde Matematik Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
M Hacısalihoğlu Karadeniz
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 7 (1), 119-158, 2017
162017
Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi matematik uygulamalarının okul öncesi eğitim programına uyumluluğu
M Hacisalihoğlu Karadeniz
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
152011
AİLE KATILIM SÜRECİNİN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISINA YANSIMALARI
M Hacısalihoğlu Karadeniz, H Hüseyin AKSU, T Topal
Milli Eğitim Dergisi 41 (196), 232-245, 2012
10*2012
“Kraliçeyi Kurtarmak” adlı hikaye kitabında yer alan bilmecelerin problem çözme stratejileri bağlamında incelenmesi
M Hacısalihoğlu-Karadeniz
IV. INES Education and Social Science Congress (ESS), Alanya/ Antalya., 2018
92018
Ortaöğretim Matematik ve Geometri Derslerinin Birleştirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Giresun Örneği)
C Yıldız, M Hacısalihoğlu-Karadeniz
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 18 (1), 155-174, 2017
82017
Kâğıt Katlama Yöntemi İle Matematik Öğretimi
M Hacısalihoğlu Karadeniz
İlköğretim Online 16 (2), 2017
8*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20