Dilaver Tengilimoglu
Dilaver Tengilimoglu
İşletme Profesörü, Atılım Üniversitesi
atilim.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kamu ve Özel Sektör Örgütlerinde Liderlik Davranişi Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalişmasi
D Tengilimoğlu
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 4 (14), 1-16, 2005
2422005
Hizmet işletmelerinde liderlik davranışları ile iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
D Tengilimoğlu
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 23-45, 2005
1852005
Sağlik işletmeleri yönetimi
D Tengilimoğlu, O Işık, M Akbolat
Nobel Publication, Ankara, 2014
1712014
İşletmelerde halkla ilişkiler
D Tengilimoğlu, Y Öztürk
Seçkin Yayıncılık, 2011
1402011
İş ortamında stres ve stresle başa çıkma yöntemleri: bir alan uygulaması
M Okutan, D Tengilimoğlu
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (3), 15-42, 2002
1322002
Hastanelerde liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisini belirlemeye yönelik bir alan çalışması
D Tengilimoğlu, A Yiğit
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 8 (3), 374-400, 2005
1002005
Hospital choice factors: a case study in Turkey
F Akinci, AE Esatoglu, D Tengilimoglu, A Parsons
Health Marketing Quarterly 22 (1), 3-19, 2004
712004
İŞLETMELERDE UYGULANAN MOBBİNGİN (PSİKOLOJİK ŞİDDET) ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ
D Tengilimoğlu, F Mansur
Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler dergisi, 2009
702009
Patients Satisfaction in the Country of Turkey: Differences Between Public and Private Hospitals
S Tengilimoğlu, D., Kısa, A., Dziegielewski
Journal of Community Health 24 (1), 73-91, 1999
65*1999
Sağlık hizmetleri pazarlaması
D Tengilimoğlu
Siyasal Kitabevi, 2014
592014
Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım
D Tengilimoğlu, O Işık, M Akbolat
Ankara, 2009
492009
İşletme yönetimi
D Tengilimoğlu, M Bektaş, EA Atilla
Seçkin, 2014
482014
Hastane çalışanlarının iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel güven düzeylerinin belirlenmesi
S Tekingündüz, D Tengilimoğlu
Sayıştay dergisi, 77-103, 2013
472013
Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler
D Tengilimoğlu
Gazi Kitabevi, 2001
452001
Hastane seçimine etkili olan faktörler: Bir alan uygulaması
D Tengilimoğlu
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (1), 85-98, 2001
442001
Outsourcing and its implications for hospital organizations in Turkey
V Yigit, D Tengilimoglu, A Kisa, MZ Younis
Journal of Health Care Finance 33 (4), 86-92, 2007
432007
Measurement of patient satisfaction in a public hospital in Ankara
D Tengilimoglu, A Kisa, SF Dziegielewski
Health Services Management Research 14 (1), 27-35, 2001
382001
Effect of organisational trust, job satisfaction, individual variables on the organisational commitment in healthcare services
Tekingunduz, S., Top M., Tengilimoğlu, D., Karabulut, E.
Total Quality Management and Business Exellence, 28 (5-6), 522-541, 2017
37*2017
Measuring health care quality with the Servqual method: a comparison in public and private hospitals
O Isik, D Tengilimoglu, M Akbolat
352011
Conflict management in public university hospitals in Turkey: a pilot study
D Tengilimoglu, A Kisa
The health care manager 24 (1), 55-60, 2005
352005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20