Funda Dağ (Phd.)
Funda Dağ (Phd.)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,Eğitim Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi
kocaeli.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A blended learning experience.
A Gecer, F Dag
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (1), 438-442, 2012
117*2012
Relations between online learning and learning styles
F Dağ, A Geçer
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 862-871, 2009
1082009
Turkish Adaptation of Technological Pedagogical Content Knowledge Survey for Elementary Teachers.
S Kaya, F Dag
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (1), 302-306, 2013
56*2013
Evaluation of educational authoring tools for teachers stressing of perceived usability features
F Dağ, L Durdu, S Gerdan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 888-901, 2014
312014
HarmanlanmıĢ (Karma) Öğrenme Ortamları ve Tasarımına ĠliĢkin Öneriler.
DAĞ Funda
Journal Of Kirsehir Education Faculty 12 (2), 2011
272011
Examination of the professional development studies for the development of technological competence of teachers in Turkey in the context of lifelong learning Yaşam boyu öğrenme …
F Dağ
Journal of Human Sciences 13 (1), 90-111, 2016
26*2016
ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROJE TABANLI ÖĞRENME SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
F Dağ, L DURDU
Education Sciences 7 (1), 200-211, 2011
242011
Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği (ss, 20-44)
AK GEÇER, DAĞ Funda
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1), 20-44, 2010
212010
Prolog tabanlı zeki öğretim sistemi
F Dağ, K Erkan
Denizli: Mühendislik Bilimleri Dergisi, II. Bilgi Teknolojileri Kongresi, 47-55, 2004
13*2004
Pre-Service Teachers' Experiences and Views on Project-Based Learning Processes.
F Dag, L Durdu
International Education Studies 10 (7), 18-39, 2017
92017
8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi
EB Kırıkkaya, F Dağ, L Durdu, S Gerdan
İlköğretim Online 15 (1), 234-25, 2016
92016
Harmanlanmış öğrenme ortamlarına yönelik araştırmaların incelenmesi ve harmanlanmış öğrenme tasarımına ilişkin öneriler
F Dağ
ICITS 2010-4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu …, 2010
92010
Pre-Service teachers’ TPACK development and conceptions through a TPACK-Based course
L Durdu, F Dag
Australian Journal of Teacher Education 42 (11), 10, 2017
82017
e-öğrenme ve anlamsal web
F Dağ, K Erkan
Teknik eğitimde web tabanlı bir eğitim uygulaması, Ulusal Teknik Eğitim …, 2007
82007
Realizing of optimal curriculum sequences for a web based general purpose intelligent tutoring system
F Dağ, K Erkan
Proceedings Turkish Symposium of Artificial Intelligence and Neural Networks …, 2003
62003
Anlambilimsel örün teknolojilerine dayalı bireyselleştirilmiş öğretim sistemi tasarımı
F Dağ
Kocaeli Universitesi, Fen Bilimleri Enstitusu, 2008
52008
Prepare pre-service teachers to teach computer programming skills at K-12 level: experiences in a course
F Dağ
Journal of Computers in Education, Dağ, F. J. Comput. Educ. (2019). https:/, 2019
42019
Students opinions about elective courses in changing education: The example of Kocaeli University Faculty of Education
YÖ Ulusoy, F Dağ, D Fidan, Ü Sahranç, B Inan, D Güllü
Journal of Educational and Instructional Studies in the World 2 (4), 135-142, 2012
42012
A Personalized Learning System Based on Semantic Web Technologies
F Dag, K Erkan
Intelligent Tutoring Systems in E-Learning Environments: Design …, 2011
42011
Zeki Öğretim Sistemi Bileşenlerinin Prolog İle Gerçekleştirilmesi
F Dağ
Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü, 2003
42003
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20