Ezgi Akşin Yavuz
Ezgi Akşin Yavuz
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Trakya Üniversitesi
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “OKUL YÖNETİCİSİ” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARINA YÖNELİK METAFOR ÇALIŞMASI
R ZEMBAT, Hİ TUNÇELİ, E AKŞİN
Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal 2 (2), 446-460, 2015
33*2015
The Effect of Using Mind Maps on the Development of Maths and Science Skills.
O Polat, E Aksin Yavuz, AB Ozkarabak Tunc
Cypriot Journal of Educational Sciences 12 (5), 32-45, 2017
182017
60-72 Aylık çocukların benlik algıları ile ilköğretime hazır bulunuşlukları arasındaki ilişkinin ve ilköğretime hazır bulunuşluk ile benlik algılarının bazı değişkenlere göre …
E Akşin
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2013
142013
Annelerin Çocuğunu Kabul Düzeyi İle Çocukların Benlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
E Akşin Yavuz, G Güven, D Bayındır, T Sezer, E Yılmaz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
102016
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
R Zembat, Hİ Tunçeli, E Akşin Yavuz
10*
Çocukların Benlik Algısı, Mizaç ve Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkiler
R ZEMBAT, S KOÇYİĞİT, E AKŞİN YAVUZ, Hİ TUNÇELİ
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 7 (1), 548-567, 2018
9*2018
A study of the relationship between self-concept and primary school readiness in 60- 72 month-old children and the analysis of their primary school readiness and selfconcept …
Ö POLAT, E AKŞİN
European Journal of Research on Education 3 (2), 14-21, 2015
92015
Okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin kabul red düzeyleri ile sosyal davranış denetimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
O Ural, G Güven, K Azkeskin, T Sezer, E Yılmaz, E Akşin, D Bayındır
72015
The Relationship between Maternal Acceptance-Rejection Levels and Preschoolers' Social Competence and Emotion Regulation Skills.
D Bayindir, G Güven, T Sezer, E Aksin-Yavuz, E Yilmaz
Journal of Education and Learning 6 (2), 305-316, 2017
62017
Aile Katılımı Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması
E AHMETOĞLU, İH ACAR, T SEZER, EA YAVUZ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018
52018
The relationship between the duration of preschool education and primary school readiness
Ö Polat, E Akşin Yavuz
Childhood Education 92 (5), 396-404, 2016
52016
Okul öncesi dönem çocuklarının" tehlike" kavramına ilişkin görüşleri
E Akşin, H Tunçeli
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2015
52015
Bilişsel işlevlerin uygulanması ölçeği’nin geçerlik-güvenirlik çalışması ve 48-66 aylık çocukların bilişsel işlevlerinin gelişiminin incelenmesi
EA Yavuz
Marmara Üniversitesi, 2016
42016
Validity and Reliability of the DeMoulin Self-Concept Developmental Scale for the 36-72 Month Old Children
R Zembat, NK Turaşlı, G Güven, T Sezer, E Akşin, E Yılmaz, D Bayındır
Journal of Education and Training Studies 4 (2), 143-158, 2015
42015
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ile Akademik Motivasyon ve Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
R ZEMBAT, E AKŞIN-YAVUZ, Hİ TUNÇELI, H YILMAZ
Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (4), 2018
32018
Dinamik Değerlendirme Yaklaşımı ve Okul Öncesi Eğitimde Kullanımı
E AKŞİN YAVUZ, R ZEMBAT
32016
Oyunda Anne-Babanın ve Öğretmenin Rolü
E AKŞİN YAVUZ
Erken Çocuklukta Oyun ve Oyun Yoluyla Öğrenme 1, 355-382, 2017
22017
A study of interpersonal problem solving skills of preschool teacher candidates
E Ahmetoğlu, ZG Ercan, E Akşin
International J. Soc. Sci. & Education 6 (3), 246-253, 2016
22016
Vergilemede adalet ilkesi açısından Avrupa Birliği ve Türkiye vergi yapılarının karşılaştırmalı analizi
E Yavuz
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
22015
Öğretmen adaylarının kapsayıcı eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesi.
N Yılmaz, G Özsoy, İM Erciyas, F Akbulut, A Karakoç, A Yiğit, ...
Maltepe Üniversitesi, 2019
12019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20