Follow
Makbule Batmaz
Makbule Batmaz
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Verified email at halic.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları
N İlhan, M Batmaz, LU Akhan
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 3 (3), 34-44, 2010
1822010
The effect of nurse education on the self-esteem and assertiveness of nursing students: A four-year longitudinal study
N İlhan, Ö Sukut, LU Akhan, M Batmaz
Nurse education today 39, 72-78, 2016
502016
Annelere cocukluklarinda uygulanan ceza yöntemleri ile cocuklarina uyguladiklari ceza yöntemleri arasindaki iliski/The relation between punishment methods applied to mothers in …
L Kutlu, M Batmaz, G Bozkurt, N Genctürk, A Gül
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 22, 2007
402007
Hemşirelik bakımında ilke ve uygulamalar
N Sabuncu, ŞE Alpar, SE İlhan, N Bahçecik, L Şenturan, M Batmaz, ...
Alter Yayıncılık, 2014
272014
Üniversite öğrencilerinin AIDS ile ilgili bilgi ve tutumları
G Temiz, M Batmaz, LU Akhan, N İlhan, F Özhan, K Özdilli
Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi 5 (4), 1-5, 2005
132005
Symptom Management.
M Yildirim, H Gulsoy, M Batmaz, C Ozgat, G Yesilbursali, R Aydin, S Ekiz
Clinical Journal of Oncology Nursing 21 (1), 2017
112017
0-6 Yaş grubu çocuğu olan çalışan annelerin çocuk bakımı ile ilgili karşılaştıkları sorunların ve sorun çözme yaklaşımlarının incelenmesi
LU AKHAN, L AKHAN, M BATMAZ
Florence Nightingale Journal of Nursing 19 (3), 161-167, 2011
102011
The Psychological Status and the Perceived Social Support of Women Who Have Undergone Breast Surgery.
M YILDIRIM, M Batmaz
Yeni Symposium 51 (2), 2013
82013
İLK DEFA İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON UYGULAMASI YAPAN ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİ VE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
N SABUNCU, K Selmin, F ÖZHAN, M BATMAZ, K ÖZDİLLİ
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (3), 27-32, 2008
82008
İstanbul üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu hemşirelik programı son sınıf öğrencilerinin girişkenlik düzeyi ve benlik saygısının araştırılması
M Batmaz, S Buzlu, Y Kutlu, Ç Pektekin
Hemşirelik Bülteni 43, 185, 1999
81999
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin 4 yıllık eğitim süresi içindeki atılganlık düzeyi ve benlik saygılarının araştırılması
Y Kutlu, S Buzlu, AD Sever, M Batmaz, Ç Pektekin
IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 244-249, 1997
81997
Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen göçmenlerin yaşam profillerinin memnuniyet durumlarına etkisi
LU Akhan, M Batmaz
Bilig, 23-42, 2015
72015
Behavior of college students in health related departments towards early diagnosis of breast cancer
N İlhan, AG Çöl, E Tanboğa, A Şengül, M Batmaz
The Journal of Breast Health 10 (3), 147, 2014
62014
Sağlıkla İlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Meme Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Davranışları.
N İlhan, AG Çöl, E Tanboğa, A Şengül, M Batmaz
Meme Sagligi Dergisi/Journal of Breast Health 10 (3), 2014
52014
İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin psikolojik belirtilere göre sanal zorba/mağdur düzeylerinin yordanması
M Batmaz
Sakarya Üniversitesi, 2012
52012
İNTRAVENÖZ ENJEKSİYON UYGULAMASI YAPAN ÖĞRENCİLERİN ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
M BATMAZ, F ÖZHAN, M SOYDAN, K ÖZDİLLİ, N SABUNCU
Florence Nightingale Journal of Nursing 13 (54), 117-131, 2005
42005
İÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Programı son sınıf öğrencilerinin atılganlık düzeyi ve benlik saygısının araştırılması
M Batmaz, S Buzlu, Y Kutlu, Ç Pektekin
Hemşirelik Bülteni 11 (43-44), 173-183, 2003
32003
Ve Ulaş Akhan, L.(2010).“
N İlhan, M Batmaz
Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları”, Maltepe …, 0
2
The relation between punishment methods applied to mothers in their own childhood and punishment methods applying to their children Annelere çocukluklarinda uygulanan ceza …
L Kutlu, M Batmaz, G BOZKURT, N Gençtürk, A Gül
Anadolu Psikiyatri Dergisi 8 (1), 2007
12007
Nursing students' professional image in the Covid‐19 pandemic in Turkey: A cross‐sectional study
M Batmaz, H Gezgin Yazici, L Utaş Akhan
Nursing Forum, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20