Mehmet Bicakci
Mehmet Bicakci
Hacettepe University, Department of Gifted Education
Verified email at hacettepe.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Üstün Zekâlılarda Beklenmedik Düşük Başarı (BDB): Özellikler, Etken Faktörler ve Müdahale
M BIÇAKÇI, M BALOGLU
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 1-28, 2020
12020
Üstün Zekalıların Kültürel Özellikleri Üzerine Yürütülen Çalışmaların Doküman Analizi
M Bıçakçı
2020
Özel Yeteneklilerin Kişilik Özellikleri Hakkında Yapılan Araştırmalarının Bibliometrik Analizi
M Bıçakçı, M Baloğlu
2020
Özel Yeteneğin Kültürel Bağlamda İncelenmesi
M Bıçakçı, M Baloğlu, Ş Bilgiç
2020
Üstün Zekâlı İmajının Çeşitli Dillerdeki Görseller Aracılığı ile Karşılaştırmalı İncelenmesi
Ş Bilgiç, S Şakar, M Bıçakçı, M Baloğlu
2020
ÖZEL YETENEKLİ OLARAK TANILANMIŞ VE TANILANMAMIŞ ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜREL YÖNELİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
M Bıçakçı
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
2020
Effect of Peer Delivered Social Stories on the Crossing Skills of Primary School Students with Developmental Disabilities
M Bicakci, S Olcay-Gül
Eğitim ve Bilim 44 (199), 254-278, 2019
2019
Effect of Peer Delivered Social Stories on the Safety Skills of Primary School Students with Developmental Disabilities
M BIÇAKCI, S OLÇAY GÜL
2019
Giftedness in Psycho-Social Context
M BALOĞLU, M BIÇAKCI
2019
Üstün Yeteneklilerde Beklenmedik Düşük Başarıya Müdahale
M BIÇAKCI, M BALOĞLU
2019
Türkiye’de Bir Savant: Takvim Hesaplama, Üstün Sözel Kısa Süreli Hafıza Kapasitesi ve Otobiyografik Hafıza
M Bıçakcı, MS Köksal
International Congress of Gifted and Talented Education, 2019
2019
Özel Yetenekte Ebeveyn Faktörü
M Bıçakcı
Araştırmadan Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi 1 (6), 72-76, 2019
2019
Özel Yeteneklilerin Kişilik Özellikleri: Bir Literatür Taraması
M BIÇAKCI, M BALOĞLU
2018
Türkiye’de Özel Yeteneklilerle Yapılan Araştırmalarda Yaratıcılık
M Bicakci, M Baloglu
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (3), 327-343, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14