Takip et
Ayşe Soy Temür
Ayşe Soy Temür
Düzce Üniversitesi Kaynaşlı MYO
duzce.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Predicting housing sales in Turkey using ARIMA, LSTM and hybrid models
AS Temur, M Akgün, G Temur
VILNIUS GEDIMINAS TECH UNIV, 2019
992019
BIST ulaştirma endeksine kayitli şirketlerin finansal performanslarinin TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmesi
M Akgün, AS Temür
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 12 (12), 173-186, 2016
612016
BORSA İSTANBUL TURİZM ENDEKSİ (XTRZM) FİRMALARININ ENTROPİ TEMELLİ ARAS, COPRAS VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ
ASOY TEMÜR
Verimlilik Dergisi, 182-210, 2022
13*2022
FİNANSAL PERFORMANSIN TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST PERAKENDE TİCARET İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
ASOY TEMÜR, İİ İŞLER, G TEMÜR
Kesit Akademi Dergisi, 712-729, 0
12*
Comparison of forecasting performance of ARIMA LSTM and HYBRID models for the sales volume budget of a manufacturing enterprise
AS Temür, Ş Yıldız
Istanbul Business Research 50 (1), 15-46, 2021
112021
BİST Teknoloji İşletmelerinin Nakit Akış Oranlarına Dayalı CRITIC Ağırlıklandırmalı CoCoSo Yöntemi ile Finansal Performans Analizi
A Soy Temür, S Tulum
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale …, 2022
102022
İşletmelerin satış bütçelerinin oluşturulmasında arima, lstm ve hibrit modellerin karşılaştırılması: üretim işletmesi örneği
AS Temür
PQDT-Global, 2019
62019
KORONAVİRÜS COVİD-19’UN DÜNYA BORSALARI ÜZERİNE ETKİSİ VE BİST-PERAKENDE SEKTÖRÜNDEKİ HİSSE SENETLERİNİN BU SÜREÇTEKİ DAVRANIŞLARI
ASOY TEMÜR
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 13 (25), 773-797, 2021
52021
Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi: Gıda sektöründe bir uygulama
A Soy
PQDT-Global, 2010
52010
COVID-19 financial crisis? comparison of its impacts on borsa istanbul (bist) with history financial crises
AS Temur
International Conference on Economics. Turkish Economic Association. https …, 2021
42021
GELENEKSEL MALİYETLEME SİSTEMİ İLE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ÜRETİM İŞLETMESİ ÖRNEĞİ
A Soy Temür, İİ İşler
Kesit Akademi Dergisi 3 (12), 657-673, 2017
4*2017
COVİD-19 SALGININ BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ (XUTEK) ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
AS Temür
International Review of Economics and Management 9 (1), 28-49, 2021
32021
Turizm işletmelerinin COVİD-19 öncesi ve COVİD-19 sürecindeki finansal performanslarının Entropi temelli EDAS, TOPSIS ve WASPAS yöntemleri ile değerlendirilmesi
A Soy Temür
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (1), 427-461, 2022
22022
İşletmelerin satış bütçelerinin oluşturulmasında arima, lstm ve hibrit modellerin karşılaştırılması: üretim işletmesi örneği
A Soy Temür
İşletme Enstitüsü, 2019
12019
Çalışma sermayesi yönetiminin turizm firmalarının karlılığı üzerindeki etkisinin panel veri analizi ile incelenmesi.
AS Temür
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 14 (2), 577-594, 2024
2024
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI VEYA ZARARI, DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI VE ÖDENEN TEMETTÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇOKLU KORELASYON ANALİZİ İLE TESPİT EDİLMESİ.
ÖÜS TULUM, A SOY TEMÜR
Financial Analysis/Mali Cozum Dergisi 33 (179), 2023
2023
Finans, Muhasebe Ve Denetim Alanlarında Yeni Paradigmalar
ASOY TEMÜR, S TULUM
Efe Akademi Yayınları, 2022
2022
BIST PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNE KAYITLI İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
ASOY TEMÜR, İİ İŞLER
Kesit Akademi 11 (11), 712-729, 2022
2022
FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE COCOSO YÖNTEMİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
ASOY TEMÜR
Muhasebe ve Finans Alanlarında Seçme Konular 1, 7-22, 2022
2022
BIST HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN COVID-19 ÖNCESİ VE COVID-19 SÜRECİNDEKİ FİNANSAL PERFORMANSLARININ ENTROPİ TEMELLİ EDAS VE TOPSIS YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
S Tulum, AS Temür
3. Pearson Journal International Conference on Social Sciences & Humanities …, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20