Follow
Anıl Lögün
Title
Cited by
Cited by
Year
Cross-Country Analysis of the Impact of Covid-19 on Share Markets
AL Rahman Aydın, Serhat Alpagut, İbrahim Halil Polat
Journal of Applied Economics and Business Research 11 (2), 80-89, 2021
11*2021
An analysis of the Pollution Haven Hypothesis in the context of Turkey: A nonlinear approach
MS Temurlenk, A Lögün
Economics and Business Review 8 (22), 5 - 23, 2022
102022
Foreign Direct Investments, Exports and Economic Growth: Panel ARDL and Causality Analysis for E7 Countries
A Lögün
Journal of Academic Research in Economics 12 (1), 7-17, 2020
92020
BRICS ÜLKELERİNDE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ: EŞİKLİ EŞBÜTÜNLEŞME VE EŞİKLİ GRANGER NEDENSELLİK.
MS TEMURLENK, A LÖGÜN
Journal of International Social Research 14 (78), 2021
52021
Üniversite Gençliğinin Tasarruf Alışkanlığının Araştırılması
E OKTAY, A LÖGÜN, HH TEKMANLI
Efe Akademi Yayınları, 2022
22022
Investigation of Relationship Between Air Transport and Economic Growth
A LÖGÜN, A TÜZEMEN, E KARABACAK
IV. INTERNATIONAL CAUCASUS-CENTRAL ASIA FOREIGN TRADE AND LOGISTICS CONGRESS …, 2018
22018
NATURAL GAS CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH NEXUS: PANEL CAUSALITY METHOD FOR MIKTA COUNTRIES
A LÖGÜN, B AYDIN, R AYDIN
Journal of Business Innovation and Governance 5 (2), 134-146, 2022
12022
The Relationship between Exchange Rates and Stock Prices: Comparative Example of ASEAN and BRICS Countries
R Aydin, A Lögün, B Aydin
Romanian Journal of Economic Forecasting 26 (4), 128, 2023
2023
STOCK MARKET VOLATILITY AND TRADING VOLUME IN MINT MARKETS: EVIDENCE FROM COVID 19 PANDEMIC PERİOD
A LÖGÜN
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 10 (1), 39-48, 2023
2023
The Effects of Trade Wars on World Welfare
R AYDIN, A LÖGÜN, S Alpagut, B AYDIN
International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences …, 2022
2022
HİSSE SENEDİ PİYASA GETİRİLERİ VE İŞLEM HACMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK ANALİZLERİ
A LÖGÜN, N GÖKÇE, R AYDIN
International Scientific Research Congress Dedicated to the 30th Anniversary …, 2022
2022
SAĞLIK HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TR72 BÖLGESİ ÜZERİNE PANEL ANALİZİ
R AYDIN, B AYDIN, A LÖGÜN
TAM METİN kitabI, 387, 2021
2021
KONUT FİYAT ENDEKSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TR72 BÖLGESİ ÖRNEĞİ FACTORS AFFECTING THE HOUSING PRICE INDEX: THE CASE OF TR72
R AYDIN, B AYDIN, A LÖGÜN
TAM METİN kitabI, 335, 2021
2021
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND DEVELOPED STOCK MARKETS IN THE PANDEMIC PERIOD: ARDL BOUND TESTING APPROACH
A Lögün, A R.
Euroasia Journal of Social & Sciences Humanities 8 (4), 36-44, 2021
2021
Gelişmekte Olan Ülkelerde Yenilenebilir Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Co2 Emisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi
A Lögün
Fen ve Matematik Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar, 47-60, 2020
2020
Hisse Senedi Getiri Oynaklığı ve İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Uygulaması
T M. S., L A.
19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu …, 2018
2018
Effects Of Transportation Infrastructure On Economic Growth in Turkey: Ardl Bounds Testing Approach
A Lögün, A Tüzemen
Social Sciences Studies Journal 4 (27), 5935-5941, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17