Follow
Galip YUKSEL
Galip YUKSEL
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Profesörü, Gazi Üniversitesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyine Etkisi
G YÜKSEL
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1997
197*1997
Sosyal beceri envanteri el kitabı
G Yüksel
Asil, 2004
1572004
Varoluşçu Terapi
NL Murdock
Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları, 2016
116*2016
Ögretmenlerin sahip olmaları gereken davranıs olarak sosyal beceri
G Yüksel
Milli Eğitim Dergisi, 2001
932001
Sosyal beceri envanterinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
G Yüksel
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2 (9), 39-48, 1998
931998
Üniversite öğrencilerinin utangaçlık düzeylerini etkileyen faktörler
G YÜKSEL
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (3), 2002
922002
Bilişsel Öğrenme Kuramı
G Yüksel
Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları, 2013
74*2013
Öğrenme İçin Motivasyon
G Yüksel
Sınıf Yönetimi, 2004
67*2004
İlköğretim öğrencilerinin gelişim alanları, gelişim alanlarının işaretçisi olan ihtiyaçlar ve geliştirilmesi gereken beceriler: bu süreçte rehber öğretmenin işlevleri: kurumsal …
G Yüksel
Milli Eğitim Dergisi 159 (3), 2003
512003
Öğrenme için motivasyon
G Yüksel
Sınıf Yönetimi, 17-43, 2011
48*2011
Türkiye’de öğretim elemanları
M Özdemir, G Yüksel, N Cemaloğlu, M Çakmak, N Çeliköz, Y Erişen, ...
Gazi Üniversitesi yayını, 2006
362006
İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanim Amaçlari İle Algiladiklari Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi
G YÜKSEL, K BAYTEMIR
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 8 (1), 1-20, 2011
262011
Türk cumhuriyetleri öğrencilerinin utangaçlık düzeylerini etkileyen faktörler: Gazi üniversitesi örneği
G Yüksel
Bilig Dergisi, 151–172, 2005
202005
Sosyal beceri eğitiminin üniversite öğrencilerinin sosyal beceri düzeyine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi)
G Yüksel
Gazi Üniversitesi, Ankara, 1997
191997
Ögretmen adayı ögrencilerin sosyal beceri düzeylerinin bazı degiskenler açısından incelenmesi
G YÜKSEL
GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2), 1999
181999
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profili
Özdemir, Ç. M.,Yüksel, G.,Cemaloglu
Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını., 2003
16*2003
Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama
G Yüksel
Sınıf Yönetimi, 2010
14*2010
The Development of Counselor Education in Turkey: Current Status and Future Challenges
G YUKSEL
Asian Journal of Counselling 10 (2), 193-214, 2003
132003
Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Zihinsel Olmayan Faktörler: Gazi Üniversitesi Örneği
GYF SEZGİN
Milli Eğitim Dergisi 179, 66-81, 2008
12*2008
Sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama
G Yüksel
Pegem Akademi, 2017
92017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20