Follow
Mustafa ŞAHİN
Title
Cited by
Cited by
Year
The relationship between the cyberbullying/cybervictmization and loneliness among adolescents
M Şahin
Children and Youth Services Review 34 (4), 834-837, 2012
2232012
Kız ergenlerde beden imajı ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi
V Oktan, M Şahin
Uluslararası insan bilimleri dergisi 7 (2), 543-556, 2010
2012010
An investigation into the efficiency of empathy training program on preventing bullying in primary schools
M Şahin
Children and Youth Services Review 34 (7), 1325-1330, 2012
1702012
Spor ve çocuk gelişimi
A Çelik, M Şahin
International Journal of Social Science 6 (1), 467-478, 2013
1362013
Lise öğrencilerinin siber zorba davranışlarda bulunma ve maruz kalma durumlarına ilişkin görüşleri
M Şahin, SV SARI, Ö Ömer, SH ER
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2010
1342010
Öznel İyi Oluşu Açıklamada Umut ve Yaşamda Anlamın
M Şahin, B AYDIN, SV SARI, K Sezen, P Havva
Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (3), 827-836, 2012
1132012
Location of nicotinic and muscarinic cholinergic and μ-opiate receptors in rat cerebral neocortex: evidence from thalamic and cortical lesions
M Sahin, WD Bowen, JP Donoghue
Brain research 579 (1), 135-147, 1992
1061992
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ZORBACI DAVRANIŞLARIN AZALTILMASINA YÖNELİK EMPATİ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI1
M Şahin, S AKBABA
Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (1), 331-342, 2010
852010
Cyber bullying, cyber victimization and psychological symptoms: A study in adolescents
M Şahin, B Aydin, SV Sari
Cukurova University Faculty of Education Journal 41 (1), 53-59, 2012
822012
Biological control of brown rot (Moniliana laxa Ehr.) on apricot (Prunus armeniaca L. cv. Hacıhaliloğlu) by Bacillus, Burkholdria, and Pseudomonas application under in vitro …
M Altindag, M Sahin, A Esitken, S Ercisli, M Guleryuz, MF Donmez, ...
Biological Control 38 (3), 369-372, 2006
822006
Teachers' perceptions of bullying in high schools: A Turkish study
M Şahin
Social Behavior and Personality: an international journal 38 (1), 127-142, 2010
782010
Psychosocial factors affecting smartphone addiction in university students
S Aker, MK Sahin, S Sezgin, G Oguz
Journal of Addictions Nursing 28 (4), 215-219, 2017
772017
Lise öğrencilerinin yaşam doyumlarının bazı değişkenlere göre yordanması
AÖ Ünal, M ŞAHİN
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 2 (3), 46-63, 2016
742016
SNP discovery by Illumina-based transcriptome sequencing of the olive and the genetic characterization of Turkish olive genotypes revealed by AFLP, SSR and SNP markers
HB Kaya, O Cetin, H Kaya, M Sahin, F Sefer, A Kahraman, B Tanyolac
PLoS One 8 (9), e73674, 2013
602013
Üniversite öğrencilerinin empatik sınıf atmosferine ilişkin algılamaları
M Şahin, Y Özbay
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (15), 1999
511999
Prediction of relative feed value of alfalfa hays harvested at different maturity stages using in vitro gas production
O Canbolat, A Kamalak, CO Ozkan, A Erol, M Sahin, E Karakas, E Ozkose
Livestock Research for Rural Development 18 (2), 27, 2006
482006
MASALLARIN ÇOCUK GELİŞİMİNE ETKİLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ.
M Şahin
Millî Folklor 23 (89), 2011
462011
DEĞİŞEN İLKÖĞRETİM PROGRAMININ SINIF ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
T ALTUN, M ŞAHİN
Kastamonu Eğitim Dergisi 17 (1), 15-32, 2009
422009
DEĞİŞEN İLKÖĞRETİM PROGRAMININ SINIF ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
T ALTUN, M ŞAHİN
Kastamonu Eğitim Dergisi 17 (1), 15-32, 2009
422009
Local search heuristics for the mobile facility location problem
R Halper, S Raghavan, M Sahin
Computers & Operations Research 62, 210-223, 2015
402015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20