Follow
Vehbi Aytekin Sanalan
Vehbi Aytekin Sanalan
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Görsel okuryazarlık
VA SANALAN, A SÜLÜN, TA ÇOBAN
84*2007
The Effect Of Experiment Design Process On Self-Efficacy Belief Of Preservice Science Teacher In Elementary Science Education Class
A ÇOBAN, VA SANALAN
Journal of Education Faculty 4 (2), 1-10, 2002
73*2002
The practicality of implementing connected classroom technology in secondary mathematics and science classrooms
ML Shirley, KE Irving, VA Sanalan, SJ Pape, DT Owens
International Journal of Science and Mathematics Education 9, 459-481, 2011
612011
EBEVEYNLERİN FEN OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ BAŞARILARINA ETKİSİ
R Şahin, V Sanalan, Ö Bektaş, Y Kaygısız
Erzincan University Journal of Science and Technology 3 (1), 125-143, 2014
532014
Classroom connectivity in algebra I classrooms: Results of a randomized control trial
SJ Pape, KE Irving, DT Owens, CK Boscardin, VA Sanalan, ...
Effective Education 4 (2), 169-189, 2012
362012
Coğrafya okuryazarlığı I: Genel bakış
MS Altınbilek, VA Sanalan
Doğu Coğrafya Dergisi 10 (13), 341-358, 2005
332005
Öğretmen adayların matematiğin doğasına ilişkin düşünceleri
M Bekdemir, VA Sanalan, M Okur, O Kanbolat, F Baş, MÖ Sağırlı
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (33), 155-168, 2013
322013
How has reform in science teacher education programs changed preservice teachers’ views about science?
S Ucar, VA Sanalan
Journal of Science Education and Technology 20, 87-94, 2011
282011
The connected algebra classroom: A randomized control trial
DT Owens, SL Pape, KE Irving, V Sanalan, CK Boscardin, L Abrahamson
Proceedings for Topic Study Group 22, 2008
232008
Physical Science Connected Classrooms: Case Studies
K Irving, V Sanalan, M Shirley
Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching 28 (3), 247, 2010
222010
Discovering Turkish generation-Z in the context of educational technology
V Sanalan, E Taşlıbeyaz
Journal of Educational Issues 6 (2), 2020
192020
Classroom connectivity and algebra 1 achievement: A three-year longitudinal study
KE Irving, SJ Pape, DT Owens, L Abrahamson, D Silver, VA Sanalan, ...
Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching 35 (2), 131-151, 2016
192016
M-learning: M-learning Applications, Students Input for M-learning in Science Instruction
Ö Yılmaz, VA Sanalan
World Journal of Education 1 (2), 172-180, 2011
182011
Electronic Portfolio As A Database Application
VA SANALAN, A Altun
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 11-21, 2002
18*2002
BÖTE öğrencilerinin programa bakış açıları: Tercih öncesi ve sonrası durum
VA Sanalan, E Telli, Y Selim, R Öz, A Koç, E Çelik
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi 1 (1), 33-51, 2010
172010
Computer applications in teaching abstract algebra
M Okur, R Dìkìcì, VA Sanalan, E Tatar
International Journal of Applied Science and Technology 1 (1), 20-27, 2011
142011
Establishing a multidimensional interaction in science instruction: Usage of mobile technology.
Ö Yilmaz, VA Sanalan
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 14 (4), 38-52, 2015
132015
Using Students' Performance to Improve Ontologies for Intelligent E-Learning System.
K Icoz, VA Sanalan, EB Ozdemir, S Kaya, MA Cakar
Educational Sciences: Theory and Practice 15 (4), 1039-1049, 2015
132015
Fen öğretiminde katılımlı ve motive edici sınıf ortamı: mobil teknoloji kullanımı
Ö Yılmaz, V Sanalan
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 34 (2), 37-50, 2015
132015
Longitudinal study of classroom connectivity in promoting mathematics and science achievement: Years 1–3
KE Irving, SJ Pape, DT Owens, L Abrahamson, D Silver, VA Sanalan
Annual Meeting of the American Educational Research Association, Denver, CO, 2010
122010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20