Follow
Özgen Korkmaz (orcid.org/0000-0003-4359-5692)
Özgen Korkmaz (orcid.org/0000-0003-4359-5692)
Verified email at amasya.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A validity and reliability study of the computational thinking scales (CTS)
Ö Korkmaz, R Çakir, MY Özden
Computers in human behavior 72, 558-569, 2017
6422017
Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları
E Usta, Ö Korkmaz
Uluslararası insan bilimleri dergisi 7 (1), 1335-1349, 2010
365*2010
Öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilim ve düzeyleri
Ö Korkmaz
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (1), 1-13, 2009
2662009
STEM Awareness Scale (SAS): Validity and reliability study
B Buyruk, Ö Korkmaz
Journal of Turkish Science Education 11 (1), 3-23, 2016
186*2016
Bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri ölçeğinin (BDBD) ortaokul düzeyine uyarlanması
Ö Korkmaz, R Çakır, MY Özden
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (2), 143-162, 2015
176*2015
The impact of blended learning model on student attitudes towards geography course and their critical thinking dispositions and levels.
O Korkmaz, U Karakus
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 8 (4), 51-63, 2009
1642009
Beyin, bellek ve öğrenme
Ö Korkmaz, A Mahiroğlu
Kastamonu Education Journal 15 (1), 93-104, 2007
1592007
Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması
Ö Korkmaz, A Şahin, R Yeşil
İlköğretim Online 10 (3), 961-973, 2011
148*2011
Eğitim fakültelerinin öğrencilerin eleştirel düşünme eğilim ve düzeylerine etkisi
Ö Korkmaz
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (4), 879-902, 2009
1442009
Bireylerin bilgisayarca düşünme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
Ö Korkmaz, R Çakır, MY Özden, A Oluk, S Sarıoğlu
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 34 (2), 68-87, 2015
134*2015
A Validity and Reliability Study of the Online Cooperative Learning Attitude Scale (OCLAS)
Ö Korkmaz
Computers & Education, 2012
1342012
İnternet bağımlılığı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması
C Şahin, Ö Korkmaz
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (1), 101-115, 2011
133*2011
Scratch’ın 5. Sınıf Öğrencilerinin Algoritma Geliştirme ve Bilgisayarca Düşünme Becerilerine Etkisi
A Oluk, Ö Korkmaz, HA Oluk
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 9 (1), 54-71, 2018
120*2018
The effectiveness of augmented reality environments on individuals with special education needs
R Cakir, O Korkmaz
Education and Information Technologies, 1-29, 2019
1192019
The effect of scratch-and lego mindstorms Ev3-Based programming activities on academic achievement, problem-solving skills and logical-mathematical thinking skills of students
Ö Korkmaz
MOJES: Malaysian Online Journal of Educational Sciences 4 (3), 73-88, 2016
1092016
Comparing Students' Scratch Skills with Their Computational Thinking Skills in Terms of Different Variables.
A Oluk, Ö Korkmaz
Online Submission 8 (11), 1-7, 2016
1082016
Öğretim kademelerine göre öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri
Ö Korkmaz, R Yeşil
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 19-28, 2009
1082009
Medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması
Ö Korkmaz, R Yeşil
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (2), 110-126, 2011
992011
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMDE BİR DERS YAZILIMI DEĞERLENDİRMESİ
C Güzeller, Ö Korkmaz
Kastamonu Education Journal 15 (1), 155-168, 2007
982007
Engineering and CEIT student’s attitude towards learning computer programming
Ö Korkmaz, H Altun
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of …, 2013
84*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20