Özgen Korkmaz (orcid.org/0000-0003-4359-5692)
Özgen Korkmaz (orcid.org/0000-0003-4359-5692)
Verified email at amasya.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları
E Usta, Ö Korkmaz
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7 (1), 1335-1349, 2010
182*2010
Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeyleri.
Ö Korkmaz
Journal of Kirsehir Education Faculty 10 (1), 2009
1412009
The impact of blended learning model on student attitudes towards geography course and their critical thinking dispositions and levels.
O Korkmaz, U Karakus
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 8 (4), 51-63, 2009
1032009
A validity and reliability study of the computational thinking scales (CTS)
Ö Korkmaz, R Cakir, MY Özden
Computers in Human Behavior 72, 558-569, 2017
992017
Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması
Ö Korkmaz, A Şahin, R Yeşil
İlköğretim Online 10 (3), 961-973, 2011
85*2011
Eğitim fakültelerinin öğrencilerin eleştirel düşünme eğilim ve düzeylerine etkisi
Ö Korkmaz
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (4), 879-902, 2009
842009
A Validity and Reliability Study of the Online Cooperative Learning Attitude Scale (OCLAS)
Ö Korkmaz
Computers & Education, 2012
732012
İnternet bağımlılığı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması
C Şahin, Ö Korkmaz
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 32, 101-115, 2011
65*2011
Medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması
Ö Korkmaz, R Yeşil
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (2), 110-126, 2011
542011
Öğretim kademelerine göre öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri
Ö Korkmaz, R Yeşil
512009
Beyin, bellek ve öğrenme
Ö Korkmaz, A Mahiroğlu
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (1), 93-104, 2007
502007
STEM Awareness Scale (SAS): Validity and reliability study
B Buyruk, Ö Korkmaz
Turkish Journal of Science Education 13 (2), 61-76, 2016
47*2016
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMDE BİR DERS YAZILIMI DEĞERLENDİRMESİ
C Güzeller, Ö Korkmaz
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (1), 155-168, 2007
462007
Bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri ölçeğinin (bdbd) ortaokul düzeyine uyarlanması
Ö Korkmaz, R Çakır, MY Özden
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (2), 143-162, 2015
41*2015
Bireylerin bilgisayarca düşünme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
Ö Korkmaz, R Çakır, MY Özden, A Oluk, S Sarıoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2), 68-87, 2015
40*2015
Öğretmenlerin bilimsel araştırmalara ve araştırmacılara ilişkin düşünceleri
Ö Korkmaz, A Şahin, R Yeşil
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 (2), 109-127, 2011
38*2011
The impact of critical thinking and logico-mathematical intelligence on algorithmic design skills
Ö Korkmaz
Journal of Educational Computing Research 46 (2), 173-193, 2012
362012
Comparing Students' Scratch Skills with Their Computational Thinking Skills in Terms of Different Variables.
A Oluk, Ö Korkmaz
Online Submission 8 (11), 1-7, 2016
322016
Eğitim fakültesindeki başarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki başarı üzerine etkisi
R Yeşil, Ö Korkmaz, S Kaya
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2), 149-160, 2009
32*2009
Adapting online self-regulated learning scale into Turkish
O Korkmaz, K Sinan
Turkish Online Journal of Distance Education 13 (1), 52-67, 2012
292012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20