Özgen Korkmaz (orcid.org/0000-0003-4359-5692)
Özgen Korkmaz (orcid.org/0000-0003-4359-5692)
Verified email at amasya.edu.tr - Homepage
TitleCited byYear
Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları
E Usta, Ö Korkmaz
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7 (1), 1335-1349, 2010
155*2010
Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeyleri.
Ö Korkmaz
Journal of Kirsehir Education Faculty 10 (1), 2009
1222009
The impact of blended learning model on student attitudes towards geography course and their critical thinking dispositions and levels.
O Korkmaz, U Karakus
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 8 (4), 51-63, 2009
852009
Eğitim fakültelerinin öğrencilerin eleştirel düşünme eğilim ve düzeylerine etkisi
Ö Korkmaz
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (4), 879-902, 2009
662009
A Validity and Reliability Study of the Online Cooperative Learning Attitude Scale (OCLAS)
Ö Korkmaz
Computers & Education, 2012
622012
Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması
Ö Korkmaz, A Şahin, R Yeşil
İlköğretim Online 10 (3), 961-973, 2011
59*2011
ÖĞRETİM KADEMELERİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ.
Ö Korkmaz, R Yeşİl
Journal of Kirsehir Education Faculty 10 (2), 2009
482009
İnternet bağımlılığı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması
C Şahin, Ö Korkmaz
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 32, 101-115, 2011
46*2011
Bilgisayar destekli öğretimde bir ders yazılımı değerlendirmesi
C Güzeller, Ö Korkmaz
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (1), 155-168, 2007
442007
A validity and reliability study of the Computational Thinking Scales (CTS)
Ö Korkmaz, R Çakir, MY Özden
Computers in Human Behavior 72, 558-569, 2017
432017
Beyin, bellek ve öğrenme
Ö Korkmaz, A Mahiroğlu
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (1), 93-104, 2007
382007
Medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması
Ö Korkmaz, R Yeşil
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (2), 110-126, 2011
362011
The impact of critical thinking and logico-mathematical intelligence on algorithmic design skills
Ö Korkmaz
Journal of Educational Computing Research 46 (2), 173-193, 2012
322012
Öğretmenlerin bilimsel araştırmalara ve araştırmacılara ilişkin düşünceleri
Ö Korkmaz, A Şahin, R Yeşil
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 (2), 109-127, 2011
32*2011
Eğitim fakültesindeki başarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki başarı üzerine etkisi
R Yeşil, Ö Korkmaz, S Kaya
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2), 149-160, 2009
312009
Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyleri Ölçeğinin (Bdbd) Ortaokul Düzeyine Uyarlanmasi
Ö Korkmaz, R Çakır, MY Özden
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (2), 2016
27*2016
Bireylerin bilgisayarca düşünme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
Ö Korkmaz, R Çakır, MY Özden, A Oluk, S Sarıoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2), 68-87, 2015
27*2015
FeTeMM farkındalık ölçeği (FFÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
B Buyruk, Ö Korkmaz
Journal of Turkish Science Education 11 (1), 3-23, 2014
252014
Engineering and ceit student’s attitude towards learning computer programming
Ö Korkmaz, H Altun
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of …, 2013
22*2013
Adapting online self-regulated learning scale into Turkish
O Korkmaz, K Sinan
Turkish Online Journal of Distance Education 13 (1), 52-67, 2012
222012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20