Follow
Selahattin Gelbal
Selahattin Gelbal
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar
S Gelbal, H Kelecioğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (33), 135-145, 2007
976*2007
Problem çözme
S Gelbal
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (6), 1991
2791991
Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyoekonomik özelliklerinin Türkçe başarısı üzerinde etkisi
S Gelbal
Eğitim ve Bilim 33 (150), 2010
263*2010
Attitudes of university students toward lesbians and gay men in Turkey
S Gelbal, V Duyan
Sex roles 55, 573-579, 2006
1942006
Barnett çocuk sevme ölçeği’ni türkçeye uyarlama çalışması
V Duyan, S Gelbal
Eğitim ve Bilim 33 (148), 40-48, 2010
171*2010
PISA öğrenci anketinin kültürler arası eşdeğerliği
M Asil, S Gelbal
Eğitim ve Bilim 37 (166), 2012
114*2012
İlköğretim öğretmenlerinin çocuk sevme durumlarına etki eden değişkenlerin incelenmesi
S Gelbal, V Duyan
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (38), 127-137, 2010
105*2010
Prevalence of sleep disorders in the Turkish adult population epidemiology of sleep study
AU Demir, S Ardic, H Firat, D Karadeniz, M Aksu, ZZ Ucar, S Sevim, ...
Sleep and Biological Rhythms 13, 298-308, 2015
962015
TIMSS-R fen başarısı ve duyuşsal özellikler arasındaki ilişkinin modellenmesi ve modelin cinsiyetler bakımından karşılaştırılması
NB Uzun, S Gelbal, T Öğretmen
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (2), 531-544, 2010
832010
Ölçme ve değerlendirme
S Gelbal
Anadolu Üniversitesi Web-Ofset, 2013
772013
pMadde güçlük indeksi ile rasch modelinin b parametresi ve bunlara dayalı yetenek ölçüleri üzerine bir karşılaştırma
S Gelbal
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (10), 1994
771994
Studying Reliability of Open Ended Mathematics Items According to the Classical Test Theory and Generalizability Theory.
N Guler, S Gelbal
Educational Sciences: Theory and Practice 10 (2), 1011-1019, 2010
71*2010
ÖZ-DENETİM ÖLÇEĞİ ÖDÖ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI.
V DuyAN, Ç Gülden, S Gelbal
Journal of Society & Social Work 23 (1), 2012
702012
Gruplararası karşılaştırmalarda ölçme değişmezliğinin test edilmesi: PISA öğrenci anketi örneği
NB Başusta, S Gelbal
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (4), 80-90, 2015
642015
Lezbiyen ve geylere yönelik tutum (LGYT) ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması
V Duyan, S Gelbal, V Duyan
HIV/AIDS Dergisi 7 (3), 106-112, 2004
502004
YAŞLILARA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN BİR GRUP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÜZERİNDE TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI.
V DUYAN, S GELBAL
Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi 16 (2), 2013
452013
Sosyal sorun çözme envanteri’nin Türkçeye uyarlama çalişmasi
V Duyan, S Gelbal
Toplum ve Sosyal Hizmet 19 (1), 7-28, 2008
452008
Eğitim bilimine giriş
Ş Ada, S Ünal
Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2007
432007
Cronbach's coefficient alpha: A meta-analysis study
H İNAL, E YILMAZ KOĞAR, EDA DEMİRDÜZEN DEMİREL, S GELBAL
Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal …, 2017
422017
TEOG ve LGS sistemlerinin öğrenci, öğretmen, veli ve öğretmen velilerin görüşleri açısından incelenmesi
Y KUZU, O KUZU, S GELBAL
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (1), 2019
382019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20