Follow
Selahattin Gelbal
Selahattin Gelbal
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar
S Gelbal, H Kelecioğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (33), 135-145, 2007
815*2007
Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyoekonomik özelliklerinin Türkçe başarısı üzerinde etkisi
S Gelbal
Eğitim ve Bilim 33 (150), 2010
214*2010
Problem çözme
S Gelbal
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (6), 1991
195*1991
Attitudes of university students toward lesbians and gay men in Turkey
S Gelbal, V Duyan
Sex roles 55 (7), 573-579, 2006
1732006
Barnett çocuk sevme ölçeği’ni türkçeye uyarlama çalışması
V Duyan, S Gelbal
Eğitim ve Bilim 33 (148), 40-48, 2010
130*2010
PISA öğrenci anketinin kültürler arası eşdeğerliği
M Asil, S Gelbal
Eğitim ve Bilim 37 (166), 2012
95*2012
İlköğretim öğretmenlerinin çocuk sevme durumlarına etki eden değişkenlerin incelenmesi
S GELBAL, V DUYAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (38), 127-137, 2010
88*2010
pMadde güçlük indeksi ile rasch modelinin b parametresi ve bunlara dayalı yetenek ölçüleri üzerine bir karşılaştırma
S Gelbal
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (10), 1994
701994
TIMSS-R fen başarısı ve duyuşsal özellikler arasındaki ilişkinin modellenmesi ve modelin cinsiyetler bakımından karşılaştırılması
NB Uzun, S GELBAL, T ÖĞRETMEN
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (2), 531-544, 2010
612010
Ölçme ve değerlendirme
S GELBAL
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset, 2013
592013
Prevalence of sleep disorders in the Turkish adult population epidemiology of sleep study
AU Demir, S Ardic, H Firat, D Karadeniz, M Aksu, ZZ Ucar, S Sevim, ...
Sleep and Biological Rhythms 13 (4), 298-308, 2015
582015
Studying Reliability of Open Ended Mathematics Items According to the Classical Test Theory and Generalizability Theory.
N Guler, S Gelbal
Educational Sciences: Theory and Practice 10 (2), 1011-1019, 2010
51*2010
Gruplararası karşılaştırmalarda ölçme değişmezliğinin test edilmesi: PISA öğrenci anketi örneği
NB Başusta, S Gelbal
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (4), 80-90, 2015
492015
ÖZ-DENETİM ÖLÇEĞİ ÖDÖ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI.
V DuyAN, Ç Gülden, S Gelbal
Journal of Society & Social Work 23 (1), 2012
462012
Lezbiyen ve geylere yönelik tutum (LGYT) ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması
V Duyan, S Gelbal, V Duyan
HIV/AIDS Dergisi 7 (3), 106-112, 2004
412004
Sosyal sorun çözme envanteri’nin Türkçeye uyarlama çalişmasi
V Duyan, S Gelbal
Toplum ve Sosyal Hizmet 19 (1), 7-28, 2008
392008
Cronbach's coefficient alpha: A meta-analysis study
H Inal, E YILMAZ KOĞAR, EDA DEMİRDÜZEN DEMİREL, S Gelbal
342017
Kayıp veriler yerine yaklaşık değer atamada kullanılan farklı yöntemlerin model veri uyumu üzerindeki etkisi
S Çüm, S Gelbal
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (35), 87-111, 2015
332015
Eğitim bilimine giriş
Ş Ada, E Başar, A Dağlı, E Ekinci, M Ergün, S Gelbal, V Hoşgörür, ...
Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2007
332007
Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz yeterlik algılarının ikili karşılaştırmalı yargılar yöntemiyle belirlenmesi
A Kart, S Gelbal
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 5 (1), 12-23, 2014
302014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20