Takip et
Ayse Kalayci Onac
Ayse Kalayci Onac
ikc.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Temporal and regional change of some air pollution parameters in Bursa
M Cetin, AK Onac, H Sevik, B Sen
Air Quality, Atmosphere & Health 12, 311-316, 2019
1412019
Chronicles and geoheritage of the ancient Roman city of Pompeiopolis: a landscape plan
M Cetin, AK Onac, H Sevik, U Canturk, H Akpinar
Arabian Journal of Geosciences 11, 1-12, 2018
732018
Rethinking the campus transportation network in the scope of ecological design principles: case study of Izmir Katip Çelebi University Çiğli Campus
A Kalayci Onac, M Cetin, H Sevik, P Orman, A Karci, G Gonullu Sutcuoglu
Environmental Science and Pollution Research 28 (36), 50847-50866, 2021
672021
EKOLOJİK TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KENT PARKI İYİLEŞTİRME MODELİ: İZMİR KÜLTÜRPARK ÖRNEĞİ
CO ALPAY, A KALAYCI, T BİRİŞÇİ
322013
Transformation of urban landscape value perception over time: a Delphi technique application
A Kalaycı Önaç, T Birişçi
Environmental monitoring and assessment 191, 1-24, 2019
312019
Xeriscaping feasibility as an urban adaptation method for global warming: A case study from Turkey
N Çetin, S Mansuroğlu, A Onac
Polish Journal of Environmental Studies 27 (3), 2018
292018
Ergonomik Kent ve Engelliler
L Kalaycı, A., Kutay, E.
Kent ve Sağlık Sempozyumu, 2006
24*2006
Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
A Kalaycı Önaç, T Birişçi, N Gündel, H., Işıkel, E Çalışkan
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 55 (1), 1-9, 2018
182018
Evaluating Ege Unıversity Campus Transportation Network Based On Human-Oriented Design Criteria
A Kalaycı Önaç, B Tanay
The Journal of Academic Social Science Studies, 333-349, 2017
172017
Attitudes of people toward climate change regarding the bioclimatic comfort level in tourism cities; evidence from Antalya, Turkey
S Mansuroğlu, V Dağ, A Kalaycı Önaç
Environmental Monitoring and Assessment 193 (7), 420, 2021
142021
Improving the Active Green Space Ratio in Coastal Cities in Turkey
Z Söğüt, S Mansuroğlu, T Birişçi, A Kalaycı Önaç
5th Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning, 2016
92016
Rekreasyonel motivasyonların belirlenmesi: Spor tesisi örneği
H Müderrisoğlu, HS Aşıkkutlu, A Kalaycı, B Salantur
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi 2 (2), 15-23, 2006
92006
Approaches of landscape architects to applications for the use of open and green spaces in conditions of Covid-19 pandemic
S Mansuroglu, V Dag, AK Onac, Z Sogut, T Birisci
Megaron, 2021
82021
Spatial evaluations of İzmir Uzundere neighborhood urban regeneration project
KÖ Ayşe, KD Ahenk, GS Gökçe, K Büşra
World Journal of Advanced Research and Reviews 5 (3), 134-141, 2020
72020
Ağaç, çevre ve toprak. Yaşamın her karesinde toprak kitabı
T Birişçi, S Mansuroğlu, Z Söğüt, AÖ Kalaycı
Yrd. Doç. Dr. Yıldız Aksoy, Ed.). E, 233-254, 2017
72017
A site selection model proposal for sustainable urban regeneration: case study of Karşıyaka, İzmir, Turkey
GG Sütçüoğlu, AK Önaç
Environmental Monitoring and Assessment 194 (5), 378, 2022
62022
Effect of urban change on place attachment: evidence from two locations from a city in Turkey with similar historical landscape values
A Kalaycı Önaç, G Gönüllü Sütçüoğlu
Arabian Journal of Geosciences 14 (11), 990, 2021
62021
Evaluation of the Effects of Globalization on Change of Urban Landscapes within the Scope of Tourism
T BİRİşÇİ, S MANSUROöLU, Z SÖöÜT, AK ÖNAÇ
PROCEEDINGS BOOK, 121, 2017
62017
Kentsel dönüşüm sürecinde kentsel peyzaj değerleri analizi; İzmir-Bayraklı kentsel dönüşüm alanı örneği
A Kalaycı Önaç
Fen Bilimleri Enstitüsü,(Basılmamış) Doktora Tezi, 2017
62017
Ağaç, Çevre ve Toprak
T Birişçi, S Mansuroğlu, Z Söğüt, A Kalaycı Önaç
Yaşamın Her Karesinde Toprak, 233-254, 2017
62017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20