Ahmet Katılmış
Ahmet Katılmış
Sosyal Bilgiler Eğitimi, Marmara Üniversitesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Efficiency of Social Studies Integrated Character Education Program.
A Katilmis, H Eksi, C Ozturk
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (2), 854-859, 2011
107*2011
Karakter eğitimi el kitabı
H Ekşi, A Katılmış
Nobel Akademik Yayıncılık, 2014
962014
Sosyal bilgiler derslerindeki bazı değerlerin kazandırılmasına yönelik bir karakter eğitimi programının geliştirilmesi
A Katılmış
İstanbul: Marmara Üniversitesi, 2010
73*2010
Sosyal bilgiler dersi kazanımlarıyla bütünleştirilmiş bilimsellik odaklı karakter eğitimi programının etkililiği
A Katılmış, H Ekşi, C Öztürk
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 (1), 50-87, 2010
37*2010
Uygulama Örnekleriyle Değerler Eğitimi
H Ekşi, A Katılmış
Nobel Yayınları, 2016
352016
Values Education as Perceived by Social Studies Teachers in Objective and Practice Dimensions.
A Katilmis
Educational Sciences: Theory and Practice 17 (4), 1231-1254, 2017
292017
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerindeki öğrenci başarısını etkileyen unsurlara ilişkin görüşleri
H Çelik, A Katılmış
Marmara Coğrafya Dergisi, 128-153, 2010
222010
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değerler eğitimi öz-yeterlilikleri
T Şahin, A Katılmış
Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi 2 (1), 1-16, 2016
192016
Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerler Eğitimi Boyutunda Karşılaştırılması
T Kafadar, C Öztürk, A Katılmış
Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (1.), 154-177, 2018
17*2018
Yarı Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi Alan Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Düşünceleri
E TOPÇU, A KATILMIŞ
Sakarya University Journal of Education 3 (3), 48-81, 2013
172013
Coğrafya öğretmeni adaylarının değerler eğitimine yönelik görüşlerinin incelenmesi
A Katılmış, A Balcı
16*2017
Değerler eğitimi yaklaşımları
H Ekşi, A Katılmış
DİB Dergisi 245, 11-15, 2011
15*2011
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşleri
G TUNCEL, Y KOP, A KATILMIŞ
2nd International Conference on New Trends in Education and Their …, 2011
152011
İşbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretim yöntemlerinin sosyal bilgiler dersi tarih konularındaki başarı ve hatırda tutma dozeyleri üzerindeki etkileri
A Katılmış
Marmara Üniversitesi, 2002
142002
Türkiye’de Yüksek Lisans Öğreniminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği
H Çelik, A Katılmış, KOP Yaşar
Gaziantep University-Journal of Social Sciences 12 (1), 108-122, 2013
10*2013
Okullardaki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Velilerin Görüşleri: Nitel Araştırma
Y Ayaydın, A Katılmış
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 11-28, 2017
22017
İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Tarihi Kavramların Kazandırılma Düzeyi
Y KOP, A KATILMIŞ
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kafkas University …, 2016
1*2016
Analysis Of Perceptions Of Geography Teacher Candidates' About The United Nations Permanent Member States' Role In Peacemaking
A Balci, A Katilmis
Marmara Geographical Review, 390-408, 2012
12012
Poli̇ti̇k Okuryazarlik Eği̇ti̇mi̇ Alan Sosyal Bi̇lgi̇ler Öğretmen Adaylarının Poli̇ti̇k Okuryazarlık İle İlgi̇li̇ Görüşleri
S Şan, C Öztürk, A Katılmış
2020
Öğretmenlerde Görülen Değer Dışı Davranışlar (ETİK)
H Ekşi, A Katılmış
Öğretmenliğin Meslekî Değerleri ve Etik, 387-405, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20