NAMIK KEMAL ÖZTORUN
NAMIK KEMAL ÖZTORUN
Istanbul University - Cerrahpasa
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Three-dimensional finite element analysis of shear wall buildings
NK Oztorun, E Citipitioglu, N Akkas
Computers & structures 68 (1-3), 41-55, 1998
261998
A rectangular finite element formulation
NK Öztorun
Finite elements in analysis and design 42 (12), 1031-1052, 2006
212006
Mevcut yapı stoğunun deprem riski açısından durum tespiti için bir yöntem ve sonlu elemanlar yöntemi ile kıyaslanması
B Yıldızlar, G Gürsoy, E Damcı, N Öztorun, T Çelik
Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi …, 2002
142002
Deprem Risk Analizi: Bakırköy İlçesi Örneği
MK Keleşoğlu, NK Öztorun, SF Çinicioğlu, İ Bozbey, S Öztoprak, ...
Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, Deprem ve Planlaması …, 2003
132003
Computer aided design of post-tensioned concrete reservoirs
NK Öztorun, M Utku
Computers & structures 80 (27-30), 2195-2207, 2002
132002
Bakırköy Özelinde, Türkiye Genelinde Yapı Durum Tespiti İçin Bir Algoritma
E Damcı, B Yıldızlar, G Gürsoy, NK Öztorun, T Çelik
Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30, 2003
122003
Mevcut yapı stoğunun deprem riski açısından durum tespiti için Bakırköy ilçesi örneği ile önerilen yöntem
B Yıldızlar, MG Gürsoy, NK Öztorun, T Çelik
Deprem Sempozyumu, Kocaeli, 12-14, 2003
82003
Eksenel simetrik silindirik duvarların beş moment denklemi ile analizi
NK ÖZTORUN, S ALTIN, Ö ANIL
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 11 (2), 55-72, 1996
81996
Mesh generation and data structures for the finite element analysis of shear wall buildings
NK Oztorun, E Citipitioglu, N Akkas
Developments in Computational Techniques for Structural Engineering …, 1995
81995
Computer analysis of multi-storey building structures.
NK Öztorun
71994
Computarized Investigation of the Common Assumptions for the Analysis of Shear Wall Buildings
NK Oztorun, E Citipitioglu, N Akkas
Proceedings of the International Conference on Computational Methods in …, 1994
71994
Bakırköy İlçesi Yapı Stoğunun Deprem Riski Analizi
B Yıldızlar, G Gürsoy, E Damcı, N Öztorun, T Çelik
Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi …, 2002
62002
Mevcut Yapı Stoğunun Deprem Riski Açısından Durum Tespiti İçin Bakırköy İlçesi Örneği İle Önerilen Yöntem
MG Gürsoy, B Yıldızlar, NK Öztorun, T Çelik
Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, Deprem ve Planlaması …, 2003
52003
Mevcut Yapı Stoğunun Deprem Riski Açısından Durum Tespiti İçin Önerilen Yöntem ile Bakırköy İlçesi Verileri
G Gürsoy, B Yıldızlar, NK Öztorun, T Çelik
Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi MBGAK, 17-20, 2003
52003
Perde duvarlı yüksek yapıların bilgisayarla analizi için üç boyutlu bir yöntem
NK ÖZTORUN
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 12 (1-2), 167-181, 1997
51997
Hızlı Durum Tespit (DURTES) Yöntemi Yazılımının Geliştirilmesi
R TEMÜR, N ÖZTORUN
42005
COMPARISON OF AXIALLY SYMMETRICAL CYLINDRICAL WALLS ANALYSIS RESULTS WITH DIFFRENT METHODS
G Bekdas, N Oztorun
32012
Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top-Down) inşaat yöntemi
NK Öztorun
Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu, 2005
32005
Tünel kalıpla inşa edilen binalarda döşeme ve zemin rijitliğinin perde duvarlar üzerindeki etkisi
NK ÖZTORUN
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 13 (1-2), 1-16, 1998
31998
Eksenel Simetrik Yapıların Sonlu Elemanlar İle Analizinde Model Hazırlama Teknikleri
E ÖZTORUN, E DAMCI, N ÖZTORUN
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20