Follow
Sıla Balım
Sıla Balım
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Verified email at deu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Fen bilimleri dersinde probleme dayalı öğrenme yöntemi kullanımının üstün yetenekli öğrencilerin akademik başarıları, sorgulayıcı öğrenme beceri algıları ve fene yönelik …
S Balım
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından …, 2016
82016
STEAM bütünleşik öğrenme modelinin çerçevesi ve yetenek gelişimi için önemi
BM Tezeren, S Balım, K Yürümezoğlu
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (2), 857-868, 2022
32022
STEAM Bütünleşik Öğrenme Modeli Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerde Yaratıcılığı Destekler mi?
S Balım, K Yürümezoğlu
Buca Faculty of Education Journal, 2023
12023
STEAM INTEGRATED EDUCATION IN TALENT DEVELOPMENT
S BALIM, K YÜRÜMEZOĞLU
CONGRESS PROCEEDINGS, 88, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4