Follow
İbrahim Tuğrul Çınar
Title
Cited by
Cited by
Year
Ticari Dışa Açıklık ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İşgücü Verimliliğine Etkisi 1980 2005 Türkiye Uygulaması
C Koyuncu, İ Çinar
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (1), 2009
142009
Türkiye’nin Avrupa Birliği (15) pazarında endüstriler-arası ve endüstri-içi ticaret açısından avantajlı olduğu ürün gruplarının belirlenmesi: 1995–2007
H Altay, SE Özcan, İT Çınar
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23, 159-170, 2009
122009
Green complexity, economic fitness, and environmental degradation: evidence from US state-level data
İT Çınar, İ Korkmaz, MY Şişman
Environmental Science and Pollution Research 30 (15), 43013-43023, 2023
72023
Regions’ economic fitness and sectoral labor productivity: Evidence from Turkey
İT Çınar, İ Korkmaz, T Baycan
Regional Science Policy & Practice 14 (3), 575-598, 2022
62022
Ekonomik Karmaşıklık ve Ekonomik Seçilim Üzerine Türkiye'de Bölgesel Düzeyde Bir Değerlendirme
İT Çınar, İ Korkmaz, T Baycan
Yerel ve Bölgesel Kalkınmada Değişen Dinamikler, 167-201, 2021
5*2021
Spatial Dimensions of Sectoral Labor Productivity Convergence in Turkey: A Spatial Panel Data Approach
T Çınar
Review of Middle East Economics and Finance, 2017
42017
Regional Development Trap in Turkey: Can Relatedness Find a Way Out?
İT Çınar
Papers in Regional Science, 2023
32023
Regional development trap and economic complexity in Turkey: Evidence from provincial data
İT Çınar
Regional Science Policy & Practice 15 (9), 2224-2252, 2023
22023
İlişkili–İlişkisiz çeşitlilik ve gelir dağılımı: Türkiye’de Düzey-2 bölgeleri için bir analiz
İT Çınar
İzmir İktisat Dergisi 38 (1), 233-252, 2023
12023
DOES ISLAMIC BANKING STIMULATE ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM SUBNATIONAL TURKISH DATA
İT ÇINAR, Y ÜNSAL
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 661, 9-24, 2022
12022
Yeşil Karmaşıklık Endeksi ve Hava Kirliliği: Türkiye’de Düzey 3 Bölgeleri Üzerine Bir Analiz
İT ÇINAR, İ Korkmaz, MY ŞİŞMAN
JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy 6 (2), 319-332, 2021
12021
Askeri Harcamalar ve Ekonomik Büyüme: Orta Doğu Ülkeleri Açısından Benoit Hipotezinin Sınanması
İT Çınar, Y Ünsal
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (22), 276-289, 2021
12021
Convergence of Agricultural Sector, Non-Agricultural Sector, Public Expenditures and Migration in Turkey: A Spatial Panel Approach
İT Çınar, EN Sağdıç
Tarım Ekonomisi Dergisi 26 (1), 51-61, 2020
12020
Influence of product relatedness on provincial growth: comparative analysis of east–west discrepancies in Turkey
İT Çınar
Asia-Pacific Journal of Regional Science 8 (1), 267-290, 2024
2024
Yakınsama Hipotezi ve Mekansal Etkileşim: Literatür Üzerinden Türkiye için Değerlendirmeler
İT Çınar
Dynamics in Social Sciences and Humanities 5 (1), 24-35, 2024
2024
Economic Complexity and Regional Growth in Turkey: Implications for East-West Disparity
İ Korkmaz, İT Çınar, T Baycan
Eastern European Economics, https://doi.org/10.1080/00128775.2024.23, 2024
2024
Trade Openness and Sustainable Government Size: Evidence from Central and Eastern European Countries
A Tekin, İT Çınar, EN Sağdıç, F Yıldız
Sustainability 15 (15), 11836, 2023
2023
RELATEDNESS, SECTORAL HETEROGENEITY, AND REGIONAL DISPARITIES IN TURKEY: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR NUTS-2 REGIONS
İT ÇINAR
INTERNATIONAL STUDIES IN ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 45, 2023
2023
Tuzaklar Arasında Türkiye: Düzey-2 Bölgeleri için Bölgesel Kalkınma Tuzağının Analizi
İT Çınar
Ekonomi ve Finans Alanındaki Uygulamaların Ampirik Sonuçları - 2, 175-185, 2022
2022
Economic Growth and Terrorism in the Middle East: A Heterogeneous Panel Causality Approach
Y ÜNSAL, İT ÇINAR
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 18 (1), 17-27, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20