Gülden Turhan
Gülden Turhan
Associate Professor
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The indirect effects of servant leadership behavior on organizational citizenship behavior and job performance: Organizational justice as a mediator
C Zehir, B Akyuz, MS Eren, G Turhan
International Journal of Research in Business and Social Science 2 (3), 1, 2013
992013
Literature review on selection criteria of store location based on performance measures
G Turhan, M Akalın, C Zehir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 391-402, 2013
652013
An assessment towards the acceptance of wearable technology to consumers in Turkey: the application to smart bra and t-shirt products
G Turhan
Journal of the Textile Institute 104 (4), 375-395, 2013
492013
The application of AHP approach for evaluating location selection elements for retail store: a case of clothing store
M Akalin, G Turhan, A Sahin
International Journal of Research in Business and Social Science 2 (4), 1, 2013
412013
Factors affecting consumers’ behavioural intention towards apparel stores: A test of the mediating role of brand satisfaction
G Turhan, A Özbek
FIBRES & textiles in Eastern Europe, 2013
232013
Building behavioral intentions in automotive industry: Brand experience, satisfaction, trust, direct mail communication and attitudes toward advertising
A Şahin, L TURHAN, AL ZEHİR
Business Management Dynamics 3 (4), 45, 2013
162013
Building store satisfaction centred on customer retention in clothing retailing: store design and ease of shopping
G Turhan
International Journal of Research in Business and Social Science 3 (1), 89, 2014
112014
Marka Yayma Stratejisinde Tutum Transferini Etkileyen Faktörler
G Turhan, C Yılmaz
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi 28 (7), 35-46, 2007
92007
Risk Perceptions and Brand Extension Success: Just Another Antecedent or One that Shapes the Effects of Others?-Study of Examples in Textiles and Clothing
G Turhan
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 23--30, 2014
72014
Marka Yayılımına İlişkin Tüketici Tutumlarının Oluşumunda Marka Bağlılığı Ve Algılanan Uyumun Etkileri: Performans Risk Algılarının Rolü
G Turhan
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 168-197, 2009
32009
0BA SEARCH FOR CONSUMER RESPONSES TO THE PURCHASE OF RETAIL BRANDS VIA SELF-CONFIDENCE, PERCEIVED RISK AND SHOPPING VALUE
G TURHAN, M AKALIN
Journal of Global Strategic Management 11, 0BA, 2012
12012
Innovative Investments and Strategic Success Criteria in the Global Market: Hassan Textile Company Case Analysis in the Technical Textiles Sector
G Turhan, A Akdemir
An Interdisciplinary Approach to the Management of Organizations, 9, 2021
2021
Analiza porównawcza przemysłu odzieżowego i tekstylnego krajów Unii Europejskiej i Turcji
G Turhan
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 22 (3), 105, 2014
2014
Marka yayma uygulamalarında tüketici risk algılarının rolü
G Turhan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
2009
Marka Yayılımına İlişkin Tüketici Tutumları Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin ve Etki Seviyelerinin Ürün Kullanıcısına Göre Değişmesi
G Turhan
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2009
2009
MARKA YAYILIMINA ĠLĠġKĠN TÜKETĠCĠ TUTUMLARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERĠN VE ETKĠ SEVĠYELERĠNĠN ÜRÜN KULLANICISINA GÖRE DEĞĠġMESĠ
G TURHAN
Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 184, 2009
2009
Marka yayma stratejisinde tutum transferini ve başarıyı etkileyen faktörler
G Turhan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
2005
Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi
G TURHAN, FD KADEM
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 36 (1), 89-104, 0
GENERAL PROBLEMS OF THE FIBRE AND TEXTILE INDUSTRIES
G Turhan, A Özbek, HS Karaalp, ND Yilmaz, A Marcinčin, K Marcinčin, ...
An examination of demographics, habits and buying intentions for Turkish women: Smart bra as an innovative product
G Turhan
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20