Follow
Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI
Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI
Other namesSağırlı, M. Ö., Özturan Sağırlı, M.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yüksek öğretimin öz-düzenlemeyi öğrenme becerilerine etkisi (Atatürk Üniversitesi Örneği)
M ÖZTURAN SAĞIRLI, A Çiltaş, E AZAPAĞASI, K Zehir
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (2), 587-596, 2010
77*2010
Türev konusunda matematiksel modelleme yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarıları ve öz-düzenleme becerilerine etkisi
M Özturan Sağirli
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
772010
Okul ve öğretmen içerikli sinema filmlerinin öğretmen adaylarının mesleki tutumlarına ve öz yeterlik algılarına etkisi
A Kaşkaya, İ Ünlü, MS Akar, M Özturan Sağırlı
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler 11 (4), 1765-1783, 2011
71*2011
Üniversite öğrencilerinin öğrenmede öz-düzenlemeyi öğrenme becerilerinin incelenmesi
M ÖZTURAN SAĞIRLI, E AZAPAĞASI
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 42 (2), 129-161, 2009
71*2009
Türkiye’de eğitim alanında üstbiliş odaklı yapılan makalelere yönelik bir içerik analizi
F Baş, MÖ Sağırlı
Eğitim ve Bilim 42 (192), 2017
59*2017
Öğrenme stratejilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
N Efe, MÖ Sağırlı, İ Ünlü, A Kaşkaya
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 227-238, 2009
38*2009
Türev konusunda uygulanan matematiksel modelleme yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve öz-düzenleme becerilerine etkisi
M Özturan Sağırlı, US Kırmacı, S Bulut
342010
Öğretmen adayların matematiğin doğasına ilişkin düşünceleri
M Bekdemir, VA Sanalan, M Okur, O Kanbolat, F Baş, MÖ Sağırlı
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (33), 155-168, 2013
332013
The metacognitive awarenesses of preservice secondary school mathematics teachers, beliefs, attitudes on problem solving, and relationship between them
F Baş, MÖ Sağırlı, M Bekdemir
Eğitimde Kuram ve Uygulama 12 (2), 464-482, 2016
28*2016
The Examination of the Educational Effects of Some Writing Activities in the Light of Student Opinions.
M Ozturan Sagirli
Educational Sciences: Theory and Practice 10 (4), 2521-2530, 2010
23*2010
A Conceptual and Procedural Research on the Hierarchical Structure of Mathematics Emerging in the Minds of University Students: An Example of Limit-Continuity-Integral-Derivative.
A Dane, ÖF Çetin, F Bas, MÖ Sagirli
International Journal of Higher Education 5 (2), 82-91, 2016
192016
Gerçek yaşam içerikli öğretim uygulamalarının ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiği günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeylerine etkisi
M ÖZTURAN SAĞIRLI, F BAŞ, Z Çakmak Gürel, M OKUR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 164-193, 2016
182016
The Effect of Teaching Practices with Real Life Content in Light and Sound Learning Areas.
SA Yalçin, P Yalçin, MS Akar, MÖ Sagirli
Universal Journal of Educational Research 5 (9), 1621-1631, 2017
152017
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Bölümleri, Sınıf Düzeyleri ve Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
MÖ SAĞIRLI, BAŞ Fatih, M Bekdemir
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (29), 1-22, 2020
142020
The usage of instructional technologies by lecturers (examples of Erzincan)
SA Yalcin, S Yalcin, MO Sagirli, P Yalcin, A Koc
Procedia-Social and Behavioral Sciences 28, 435-438, 2011
132011
Türkiye’de eğitim dergilerinde yayınlanan problem temalı makalelere yönelik bir içerik analizi
MÖ Sağırlı, F Baş
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 40 (3), 1105-1135, 2020
122020
CEBİRSEL İFADE, GEOMETRİK ŞEKİL VE GEOMETRİK YER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: DOĞRU PARÇASI VE IŞIN ÖRNEĞİ
F Baş, A Dane, ÖF Çetin, MÖ Sağırlı
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 44-61, 2015
92015
The effects of teaching applications with real life content on the levels of pre-service teachers' abilities to associate daily life with astronomy and electrical learning topics
P YALÇIN, S Yalcin, M AKAR, M Sagirli
PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI 8 (2), 2018
62018
A Case Study on Pre-Service Secondary School Mathematics Teachers' Cognitive-Metacognitive Behaviours in Mathematical Modelling Process.
MÖ Sagirli
Universal Journal of Educational Research 4 (4), 639-663, 2016
62016
The examination of the Public Personnel Selection Examination (PPSE) in the of light pre-service teachers opinions.
SA Yalcin, MO Sagirli, S Yalcin, P Yalcin
Mevlana International Journal of Education 2 (1), 2012
62012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20