Follow
Yunus Çolak
Title
Cited by
Cited by
Year
Adil kent yaklaşımı ve kentsel dönüşüm: İstanbul Esenler örneği
Y Çolak
İnsan ve Toplum 4 (7), 57-84, 2014
62014
Planlamada Adil Kent Yaklaşımı Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının İncelenmesi: İstanbul Esenler İlçesi Örneği
Y Çolak
42014
Medeniyet Tartışmaları; Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyeti Anlamak (Sempozyum Bildirileri)
S Güder, Y Çolak
Üsküdar, 2013
12013
Kırklareli Merkezinde Bir Düzen İmgesi Olarak Bağlıca Deresi
Y Çolak
2021
Postmodern İdâre Biçiminde Uzlaştırıcı Bir Aktör Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının Kentsel Planlama Sürecine Dâhil Edilmesi
Y Çolak
Şehir ve Düşünce, 43-53, 2019
2019
Gülzar Haydar'ın İstanbul'u
Y Çolak
Hendese, 30-39, 2019
2019
1994 öncesi İslamcı Dergilerde Kentsel Meseleler
Y Çolak
Bir Başka Hayata Karşı 1980 sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar …, 2019
2019
Modern Şehirde Muaşereti Aramak
Y Çolak
Şehir ve Düşünce, 128-137, 2018
2018
İbrahim Taşdemir, Düzey II bölgelerinde kalkınma modeli oluşturmada CBS’nin rolü: LUCIS modeli, 2017, İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Anabi-lim Dalı …
Y Çolak
İnsan & Toplum, 2017
2017
Avara Konaklar - Turizm Odağında Taraklı Kasabası'nda Dönüşüm Dinamikleri
Y Çolak
Magnetsiz Şehirler, 111-144, 2017
2017
Düzey II bölgelerinde kalkınma modeli oluşturmada CBS’nin rolü: LUCIS modeli
Y Çolak
Insan ve Toplum 7 (1), 270, 2017
2017
Çekmeköy'ün Mekânsal Gelişimi
Y Çolak
Çekmeköy- Şehir, Tarih, Toplum ve Gelecek, 344-355, 2016
2016
Planlama Öğrencilerinin Değerlendirmeleri Çerçevesinde Planlama Kuramları Eğitimini Yeniden Düşünmek
M Gündoğdu, Y Çolak
DŞG 40. Kolokyum, 2016
2016
Yenilenen Mekân, Gençleşen ve Değişen Kamusallıklar: İstanbul Üsküdar Meydanı Örneği
Y Çolak
Gençlik Araştırmaları Dergisi, 2015
2015
The Just City Approach and Urban Transformation: The Case of Esenler, Istanbul
Y Çolak
Insan ve Toplum 4 (7), 2014
2014
The Journal of International Scientific Researches
YC Çolak, M Özdemir
Yerel Yönetimler İçin Sosyolojik Master Plan Hazırlama Rehberi
H Ceylan, M Şentürk, A Başpınar, AS Tuna, ÖM Yaman, Y Çolak, ...
Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, 0
İnsan & toplum
L Sunar, L Sunar, Ü Güneş, B Açıl, Y Alpaydın, H Aydeniz, A Başpınar, ...
Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları Yayın No: 15
M Şentürk, Y Çolak, MF Aysan, A Başpınar, H Ceylan, AS Tuna, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19