Mehmet Erdal Balaban
Mehmet Erdal Balaban
Professor of Business School, Istanbul University
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A novel Hybrid RBF Neural Networks model as a forecaster
O Akbilgic, H Bozdogan, ME Balaban
Statistics and Computing 24 (3), 365-375, 2014
872014
Engineering geological appraisal of the rock masses and preliminary support design, Dorukhan Tunnel, Zonguldak, Turkey
M Genis, H Basarir, A Ozarslan, E Bilir, E Balaban
Engineering geology 92 (1-2), 14-26, 2007
562007
CloudSVM: training an SVM classifier in cloud computing systems
FO Catak, ME Balaban
Joint International Conference on Pervasive Computing and the Networked …, 2012
522012
Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi Temel Algoritmaları ve R Dili ile Uygulamaları
ME Balaban, E Kartal
Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2015
482015
A MapReduce-based distributed SVM algorithm for binary classification
FÖ Çatak, ME Balaban
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 24 (3), 863-873, 2016
252016
Sınıflandırmaya dayalı makine öğrenmesi teknikleri ve kardiyolojik risk değerlendirmesine ilişkin bir uygulama
E Kartal
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
182015
Kurumsal Kaynak plânlama (ERP) sisteminin seçimi ve başarısı
ME Balaban
Muhasebe Enstitüsü Dergisi 33, 12-14, 1999
141999
AN EXPLORATORY STUDY OF INFORMATION TECHNOLOGY UTILIZATION AND ITS INFLUENCE ON BUSINESS PERFORMANCE OF UPSCALE HOTEL INDUSTRY IN TURKEY.
CA Cilan, E Balaban, E Coskun, D Sharma
Journal of International Business Strategy 7 (2), 2007
62007
Yongalevha endüstrisinde bir yöneylem araştırması uygulaması
S Karayılmazlar, E Balaban
62000
Yapay Sinir Ağları ve Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Uygulama
P YĠĞĠT, ME BALABAN
Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans …, 2011
52011
Machine learning techniques in cardiac risk assessment
E Kartal, ME Balaban
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 26 (3), 394, 2018
42018
HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDEKİ VOLATİLİTENİN TAHMİNLENMESİNDE DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNE DAYALI GARCH MODELLERİNİN KULLANIMI
M Gürsoy, M Balaban
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (8), 167-186, 2014
42014
Advancing education with information communication technologies: Facilitating new trends
LA Tomei, LA Tomei
Information Science Reference, 2012
42012
Measuring Lecturers’ Perception of Transition to E-Learning Systems and Digital Divide: A Case Study in School of Business Administration of Istanbul University
BA Mercangöz, ÇA Çilan, ME Balaban
International Journal of E-Adoption (IJEA) 3 (1), 13-21, 2011
42011
The Use of Expert Systems in Individualized Online Exams.
I Simsek, ME Balaban, H Ergin
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 18 (2), 116-127, 2019
32019
Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmalarında Web Tabanlı Uzman Sınav Sisteminin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
İ ŞİMŞEK, M BALABAN, H ERGİN
22016
A Dynamic Application of Market Basket Analysis with R and Shiny in The Electric Materials Sector
GK ADALI, ME BALABAN
Bilişim Teknolojileri Dergisi 12 (2), 93-102, 2019
12019
Perceived importance and resource constraints of graduate information systems courses in Turkey
ME Balaban, M Kirlidog, Z Ayvaz-Reis
International Journal of Information and Communication Technology Education …, 2010
12010
CHANGING STATUS OF GLOBAL COVID-19 OUTBREAK IN THE WORLD AND IN TURKEY AND CLUSTERING ANALYSIS/KURESEL COVID-19 SALGINININ DUNYADA VE TURKIYE'DE DESISEN DURUMU VE KUMELEME ANALIZI.
E Kartal, ME Balaban, B Bayraktar
Journal of Istanbul Faculty of Medicine 84 (1), 9-20, 2021
2021
A Dynamic Application of Market Basket Analysis with R and Shiny in The Electric Materials Sector.
G KARAHAN ADALI, ME BALABAN
International Journal of InformaticsTechnologies 12 (2), 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20