Alaattin Pusmaz
Alaattin Pusmaz
Matematik Eğitimi, Marmara Üniversitesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Matematik öğretmenlerinin problem çözme sürecinin belirlenmesi ve bu sürecin geliştirilmesinde web tabanlı mesleki gelişim çalışmalarının değerlendirilmesi
A Pusmaz
Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, 2008
162008
The effect of web-based professional development study to mathematics teachers’ problem solving strategies
A Pusmaz, AS Ozdemir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 1380-1384, 2012
142012
İlköğretim İkinci Kademe Ders Kitaplarının Çağdaş Eğitim Ölçütlerine Uygunluğunun İncelenmesi
AŞ Özdemir, A Pusmaz
Edu7 2 (2), 1-14, 2007
62007
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Uygulamaları Yeterlikleri
H Mertoğlu, OT Sarı, A Pusmaz, MD Balçın
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 51 …, 2020
1*2020
Problem Çözmede Başarılı Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
A Pusmaz, S Tavşan
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2), 837-852, 2019
1*2019
The Analysis of Reflective Thinking Skill Toward Problem Solving of Students With Good at Solving Problems
A Pusmaz, S Tavşan
Kastamonu Education Journal 27 (2), 2019
2019
Socio-Mathematical Norms in Mathematical Reasoning-And-Proving Process: Case Study of Preservice Mathematics Teachers
MÇ Çokyaşa, A Pusmaz
4th International Turkish Computer&Mathematics Education Symposium, 592-594, 2019
2019
Akademik Başarısı Yüksek Ortaokul Öğrencilerinin Problem Kurma Görevlerinde Sergiledikleri Üst Bilişsel Stratejilerin İncelenmesi
M Yüksel, A Pusmaz
EJERCONGRESS 2019, 1609-1611, 2019
2019
Secondary School Math Teachers Attitude Towards Supplementary Evaluation Techniques And Reasons For Choice Of
G Demirel, A Pusmaz
International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME …, 2016
2016
Ortaokul Matematik Öğretiminde Problem Çözme
A Pusmaz
2. Temel Eğitim Sempozyumu: Ortaokul Sorunları, 385-399, 2015
2015
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi Orantı Kavramı
AR Küpcü, A Pusmaz
Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II …, 2010
2010
Matematik Öğretmen Adaylarının Ebob ve Ekok Hakkındaki Pedagojik Alan Bilgileri
A Pusmaz, AR Küpcü
Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II …, 2010
2010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12