Takip et
Muhammet Belen
Muhammet Belen
karabuk.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de hisse senedi getirileri ile döviz kuru arasındaki ilişkinin incelenmesi: ARDL yaklaşımı
M Belen, H Karamelikli
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 45 (1), 34-42, 2016
852016
Kurumsal yönetim kavramı ve ilkeleri: Bir kurumsal yönetim formu olarak Türkiye’de holding yapılanma biçimlerinin değerlendirilmesi
M Kıyılar, M Belen
İSMMMO 1. Uluslararası Muhasebe Denetimi ve VII. Türkiye Muhasebe Denetimi …, 2005
192005
FİNANSAL GELİŞME VE YOKSULLUĞUN AZALMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR İNCELEME
M Belen, H Karamelikli
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1 …, 2016
142016
Küresel Emtia Fiyatları ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kardemir ve İzdemir Üzerine Bir Uygulama
M Yıldırım, M Belen, Y Kütük
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 5 (10), 107-138, 2014
142014
Türkiye’de hisse senedi piyasasının enflasyon açıklamalarındaki sürprizlere tepkisi
M Belen, Ü Gümrah
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (3), 428-441, 2016
112016
Kurumsal Yönetim Kavramı Ve İlkeleri
M Kıyılar, M Belen
Bir Kurumsal Yönetim Formu Olarak Türkiye’de Holding Yapılanma Biçimlerinin …, 2007
82007
Mamul Fiyatları İle Hisse Senetleri Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Erdemir Üzerine Bir Uygulama
M Yıldırım, M Belen, Y Kütük
7*2014
Kurumsal Yönetim Kavramı ve İlkeleri Biri Kurumsal Yönetim Formu Olarak Türkiye’de Holding Yapılanma Biçimlerinin Değerlendirilmesi (Bildiri)
M Kiyilar, M Belen
İSMMMO 1st Uluslararası Muhasebe Denetimi ve 7th Türkiye Muhasebe Denetimi …, 2007
72007
Mehmet Nüzhet Efendi’nin Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme
M Belen
Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
62010
Investigating the relationship between stock returns and foreign exchange rate in Turkey: ARDL Approach
M Belen, H KARAMELİKLİ
42016
Bir kurumsal yönetim modeli olarak Türkiyede nakit akım haklarının ötesinde kontrol hakları sağlayan şirket kontrol biçimlerinin finansal etkinliğinin testi (piramit yapılar …
M Belen
32008
Nonlinear dynamics of financial development on trade balance
M Belen
International Journal of Economics and Finance 8 (5), 286-292, 2016
22016
Muhammet Belen,“Kurumsal Yönetim Kavramı ve İlkeleri, Bir Kurumsal Yönetim Formu Olarak Türkiye’de Holding Yapılanma Biçimlerinin Değerlendirilmesi”, İSMMO 1
M Kıyılar
Uluslar arası Muhasebe Denetimi ve VII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu …, 0
2
Bankacılık Sektöründe Müşteri Beklentileri ve Şikayetleri: Karabük Örneği
ÖC APAK, M BELEN
Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 22-32, 2019
12019
İşletmeler için alternatif finansman modeli olarak halka açılma
M Belen
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
11998
Şirketlerin Sahiplik Yapısı ile Sermaye Yapısı Arasındaki İlişki: BIST İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama
H TAŞBAŞ, M BELEN
Journal of Humanities and Tourism Research 10 (4), 995-1009, 2020
2020
KÜRESEL EMTİA FİYATLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KARDEMİR VE İZDEMİR ÜZERİNE BİR UYGULAMA
M Yıldırım, M Belen, Y Kütük
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 5 (10), 0
Plenary Session I Genel Oturum I
O Konusu, K Yönetim, DYK Baflkan, B DURUKAN, S ÖZKAN, ...
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–18