Muhammet Belen
Muhammet Belen
karabuk.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye'de Hisse Senedi Getirileri ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: ARDL Yaklaşımı.
M Belen, H Karamelikli
Istanbul University Journal of the School of Business Administration 45 (1), 2016
252016
Kurumsal yönetim kavramı ve ilkeleri: bir kurumsal yönetim formu olarak türkiye’de holding yapılanma biçimlerinin değerlendirilmesi
M Kıyılar, M Belen
İSMMMO 1. Uluslararası Muhasebe Denetimi ve VII. Türkiye Muhasebe Denetimi …, 2005
82005
Küresel emtia fiyatları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kardemir ve İzdemir üzerine bir uygulama
M Yıldırım, M Belen, Y Kütük
72014
Mamul Fiyatları İle Hisse Senetleri Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Erdemir Üzerine Bir Uygulama
M Yıldırım, M Belen, Y Kütük
62014
Türkiye'de Hisse Senedi Piyasasının Enflasyon Açıklamalarındaki Sürprizlere Tepkisi.
M BELEN, Ü GÜMRAH
Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches 5 (3), 2016
42016
Kurumsal Yönetim Kavramı ve İlkeleri Biri Kurumsal Yönetim Formu Olarak Türkiye’de Holding Yapılanma Biçimlerinin Değerlendirilmesi (Bildiri)
M Kiyilar, M Belen
İSMMMO 1st Uluslararası Muhasebe Denetimi ve 7th Türkiye Muhasebe Denetimi …, 2007
42007
Muhammet Belen,“Kurumsal Yönetim Kavramı ve İlkeleri, Bir Kurumsal Yönetim Formu Olarak Türkiye’de Holding Yapılanma Biçimlerinin Değerlendirilmesi”, İSMMO 1
M Kıyılar
Uluslar arası Muhasebe Denetimi ve VII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu …, 0
3
FİNANSAL GELİŞME VE YOKSULLUĞUN AZALMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR İNCELEME
M BELEN, H KARAMELİKLİ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1 …, 2016
22016
Investigating The Relationship Between Stock Returns and Foreign Exchange Rate In Turkey: ARDL Approach
M Belen, H KARAMELİKLİ
22016
Türkiye'de Hisse Senedi Getirileri ile Döviz Kuru Arasindaki Iliskinin Incelenmesi: ARDL Yaklasimi/Investigating The Relationship Between Stock Returns and Foreign Exchange …
M Belen, H Karamelikli
Istanbul Üniversitesi Isletme Fakültesi Dergisi 45 (1), 34, 2016
2016
Nonlinear Dynamics of Financial Development on Trade Balance
M Belen
International Journal of Economics and Finance 8 (5), 286-292, 2016
2016
Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri Beklentileri ve Şikâyetleri: Karabük Örneği
ÖC APAK, M BELEN
Bankacılık Sektöründe Müşteri Beklentileri ve Şikayetleri: Karabük Örneği
ÖC APAK, M BELEN
Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 22-32, 0
Examining The Relationship Between The Product Prices and Stock Returns: The Case of Erdemir
M Yıldırım, M Belen, Y Kütük
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 0
KÜRESEL EMTİA FİYATLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KARDEMİR VE İZDEMİR ÜZERİNE BİR UYGULAMA
M Yıldırım, M Belen, Y Kütük
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 5 (10), 0
Diversification Strategies in Local Family Business Groups: Are They Market-Oriented or Resource-Oriented?
D Kızıldağ, B Özkara, M Özçalıcı, M Belen, H Karamelikli, M Serçemeli, ...
Plenary Session I Genel Oturum I
O Konusu, K Yönetim, DYK Baflkan, B DURUKAN, S ÖZKAN, ...
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17