Orhan taşkesen
Orhan taşkesen
erzincan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
T Uluçay, AR Özpolat, İY İşgör, O Taşkesen
Education Sciences 9 (2), 234-247, 2014
332014
Güzel sanatlar ve spor liselerinin resim bölümleri ile genel liselerde verilen görsel sanatlar eğitiminin öğrencilerin şiddete yönelik davranışlarına etkileri üzerine bir araştırma
O Taşkesen
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2011
192011
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Akademik Motivasyonları ile Akademik Başarıları Arasın-daki İlişkinin İncelenmesi
O Taşkesen, M Yılmaz, S Taşkesen
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 1056-1072, 2016
112016
Developing interest in art scale and determining the relation between personality type of teacher candidates and their interest in art
T Orhan
Educational Research and Reviews 9 (8), 216-226, 2014
62014
Investigating the relationship between three dimensional objects drawing achievement and visual mathematical literacy self-efficacy perceptions of 5th, 6th and 7th graders
Ş Tanoğlu, O TAŞKESEN, A Bakırhan, S TAŞKESEN
52017
A study on hopelessness levels of high school students according to their need they feel about receiving art education informally
O Taskesen, S Kanat, E Cigir, TK Gor
Procedia-Social and Behavioral Sciences 51, 340-347, 2012
52012
A study on individuals’ art preferences according to their personality traits via computer-aided web site
R ÖZ, AR ÖZPOLAT, O TAŞKESEN
American Journal of Educational Research 3 (8), 1052-1056, 2015
32015
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ VE MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Erzincan İli Örneği)
S TAŞKESEN, O TAŞKESEN, A BAKIRHAN, Ş TANOĞLU
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2), 77-85, 2018
22018
5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin üç boyutlu nesneleri çizim başarısı ile görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ş TANOĞLU, O TAŞKESEN, A BAKIRHAN, S TAŞKESEN
Journal of Strategic Research in Social Science 3 (2), 29-40, 2017
22017
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNFORMAL OLARAK SANAT EĞİTİMİ ALMA İHTİYACI DURUMLARINA GÖRE SALDIRGANLIK VE ŞİDDETE EĞİLİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ)
O TAŞKESEN
International Journal of Educational Researchers 2 (2), 10-20, 2011
22011
İzlenmekte Olan Dizilerin Ortaokul Öğrencilerinin Resimlerine Yansımaları Üzerine Bir Araştırma
Ö Mehmet, O TAŞKESEN
Journal of Strategic Research in Social Science 4 (3), 35-54, 2018
12018
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
O TAŞKESEN, İY İŞGÖR, Ö Mehmet, K Cihan, K Nihal, G ZHAKANOVA
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 59-68, 2017
12017
Görsel Temsiller Üzerinden Osmanlı Kahvehanelerine Yönelik Bir Okuma
A GÜNCÜ, O TAŞKESEN
Journal of Current Researches on Social Sciences 7 (1), 497-516, 2017
12017
Investigating the museum and art interests of the students in fine arts and anatolian high schools
O Taşkesen, F NALDAN CİMİNLİ, E Güler
12017
A Study On The University Students’ Levels Of Tendency To Violence And Aggression In Relation With The Need They Feel About Receiving Informal Art Education (Erzincan Case Study)
O Taşkesen
The International Journal of Educational Researchers 2 (2), 10-20, 2011
12011
Şiddet Davranışı Sıklığı Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri
O TASKESEN, A ÖZPOLAT
Sinerji Uluslararası Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 (1), 17-26, 2020
2020
Özel Yetenek Sınavına Alan ve Alan Dışından Başvuran Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları Üzerine Bir Araştırma
OTS Taşkesen
Uluslararası Güzel Sanatlar Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 (1), 13-20, 2018
2018
Journal of Strategic Research in Social Science
M ÖNAL, O TAŞKESEN
2018
YERELDEN EVRENSELE SANATTA DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM UYGULAMASI
O TAŞKESEN
Sanat Dergisi, 15-27, 2016
2016
A Research on the Subjective Well-Being Levels of Pre-Service Teachers
O Taşkesen, R Özpolat, Ahmet, C Tevlin, Aşkın, Ş ALICI, Ş Elmalı
Infinity Journal of Studies in Social Sciences 15 (2), 83-97, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20