Seniye Umit Oktay Firat
Seniye Umit Oktay Firat
Professor of Industrial Engineering, Marmara University
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Managerial processes: business process that sustain performance
US Bititci, F Ackermann, A Ates, J Davies, P Garengo, S Gibb, J MacBryde, ...
International Journal of Operations & Production Management, 2011
1522011
Sanayi 4.0 Devrimi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme; Kavramlar, Küresel Gelişmeler ve Türkiye
SÜ Fırat, OZ Fırat
Toprak İşveren Dergisi, 10-23, 2017
482017
How to compare performances of firms operating in different sectors?
US Bititci, SUO Firat, P Garengo
Production Planning & Control 24 (12), 1032-1049, 2013
372013
Endüstri 4.0 Yolculuğunda Trendler ve Robotlar
OZ Fırat, SÜ Fırat
Istanbul University Journal of the School of Business 46 (2), 211-223, 2017
242017
Supplier risk assessment based on best-worst method and k-means clustering: a case study
M Er Kara, SÜ Oktay Fırat
Sustainability 10 (4), 1066, 2018
122018
A Six Sigma DMAIC Process for Supplier Performance Evaluation using AHP and Kano's Model
SÜO Fırat, MÖA Akan, E Ersoy, S Gök, U Ünal
International Journal of Business Analytics (IJBAN) 4 (2), 37-61, 2017
122017
Sustainability, Risk and Business Intelligence in Supply Chains
M Er Kara, SÜ Oktay Fırat
Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and …, 2016
122016
A comparative analysis of renewable energy use and policies: Global and Turkish perspectives
MÖ Arıoğlu Akan, AA Selam, SÜ Oktay Fırat, M Er Kara, S Özel
Sustainability 7 (12), 16379-16407, 2015
112015
A data mining-based framework for supply chain risk management
ME Kara, SÜO Fırat, A Ghadge
Computers & Industrial Engineering, 2020
92020
Tedarik Zinciri Risk Yönetiminin Gelişmesini Tetikleyen Risk Olayları Üzerine Bir İnceleme
M ER KARA, SÜ OKTAY FIRAT
IV. Ulusal Lojistk ve Tedarik Zinciri Kongresi Bildiriler Kitabı, 326-334, 2015
9*2015
SANAYİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜ NEDİR? Belirlemeler ve Beklentiler
SÜO Fırat
http://www.sanayicidergisi.com/sanayi-40-donusumu-nedir-belirlemeler-ve …, 2016
82016
Ticaret Bankalarının 1999 ve 2000 Yıllarındaki Finansal Performanslarının Faktör Analizi ve Discriminant Analizi Kullanılarak Karşılaştırılması
FSÜ Oktay, A Demirhan
İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi 32 (2), 9-27, 2003
72003
An overview of capability evaluation of Measurement Systems and Gauge Repeatability and Reproducibility Studies
O Senvar, SUO Firat
International Journal of Metrology and Quality Engineering 1 (2), 121-127, 2010
62010
SUPPLY CHAIN RISKS: LITERATURE REVIEW AND A NEW CATEGORIZATION
M Er Kara, S Oktay Fırat
Beykent Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 10 (1), 31-60, 2017
52017
Sustainable Supplier Evaluation and Selection Criteria
M Er Kara, Ö Yurtsever, SÜ Oktay Fırat
Social and Economic Perspectives on Sustainability 1, 159 - 167, 2016
52016
Kümeleme Analizinin Performans Değerlemede Kullanılmasına İlişkin Bir Uygulama
ÜO Firat, ÇA Çilan
İktisat İşletme Ve Finans Dergisi 16 (184 (Sayı Eki)), 4-17, 2001
52001
Multivariate Quality Control: A Historical Perspective.
SÜO FIRAT, Ç ARICIGIL
First International Symposium on Business Administration, 2000
52000
GRA-TRI: A Multicriteria Decision Aid Classification Method based on Grey Relational Analysis.
HA Es, C Hamzacebi, SUO Firat
Journal of Grey System 30 (3), 2018
42018
Multivariate Statistical Process Control Methods and New Approaches.
SU FIRAT, CC ARICIGIL
6th World Congress for Total Quality Management 1, 239-246, 2001
4*2001
Kümeleme Analizi: İstihdamın Sektörel Yapısı Açısından Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırılması
FS Ümit
İ.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2), 50-59, 1997
4*1997
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20