Seniye Umit Oktay Firat
Seniye Umit Oktay Firat
Professor of Industrial Engineering, Marmara University
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Managerial processes: business process that sustain performance
US Bititci, F Ackermann, A Ates, J Davies, P Garengo, S Gibb, J MacBryde, ...
International Journal of Operations & Production Management, 2011
1602011
Sanayi 4.0 Devrimi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme; Kavramlar, Küresel Gelişmeler ve Türkiye
SÜ Fırat, OZ Fırat
Toprak İşveren Dergisi, 10-23, 2017
532017
How to compare performances of firms operating in different sectors?
US Bititci, SUO Firat, P Garengo
Production Planning & Control 24 (12), 1032-1049, 2013
392013
Endüstri 4.0 Yolculuğunda Trendler ve Robotlar
OZ Fırat, SÜ Fırat
Istanbul University Journal of the School of Business 46 (2), 211-223, 2017
272017
Supplier risk assessment based on best-worst method and k-means clustering: a case study
M Er Kara, SÜ Oktay Fırat
Sustainability 10 (4), 1066, 2018
192018
A Six Sigma DMAIC Process for Supplier Performance Evaluation using AHP and Kano's Model
SÜO Fırat, MÖA Akan, E Ersoy, S Gök, U Ünal
International Journal of Business Analytics (IJBAN) 4 (2), 37-61, 2017
142017
Sustainability, Risk and Business Intelligence in Supply Chains
M Er Kara, SÜ Oktay Fırat
Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and …, 2016
122016
A data mining-based framework for supply chain risk management
ME Kara, SÜO Fırat, A Ghadge
Computers & Industrial Engineering, 2020
112020
A comparative analysis of renewable energy use and policies: Global and Turkish perspectives
MÖ Arıoğlu Akan, AA Selam, SÜ Oktay Fırat, M Er Kara, S Özel
Sustainability 7 (12), 16379-16407, 2015
112015
Tedarik Zinciri Risk Yönetiminin Gelişmesini Tetikleyen Risk Olayları Üzerine Bir İnceleme
M ER KARA, SÜ OKTAY FIRAT
IV. Ulusal Lojistk ve Tedarik Zinciri Kongresi Bildiriler Kitabı, 326-334, 2015
11*2015
SANAYİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜ NEDİR? Belirlemeler ve Beklentiler
SÜO Fırat
http://www.sanayicidergisi.com/sanayi-40-donusumu-nedir-belirlemeler-ve …, 2016
82016
Ticaret Bankalarının 1999 ve 2000 Yıllarındaki Finansal Performanslarının Faktör Analizi ve Discriminant Analizi Kullanılarak Karşılaştırılması
FSÜ Oktay, A Demirhan
İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi 32 (2), 9-27, 2003
82003
An overview of capability evaluation of Measurement Systems and Gauge Repeatability and Reproducibility Studies
O Senvar, SUO Firat
International Journal of Metrology and Quality Engineering 1 (2), 121-127, 2010
72010
GRA-TRI: A Multicriteria Decision Aid Classification Method based on Grey Relational Analysis.
HA Es, C Hamzacebi, SUO Firat
Journal of Grey System 30 (3), 2018
52018
SUPPLY CHAIN RISKS: LITERATURE REVIEW AND A NEW CATEGORIZATION
M Er Kara, S Oktay Fırat
Beykent Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 10 (1), 31-60, 2017
52017
Sustainable Supplier Evaluation and Selection Criteria
M Er Kara, Ö Yurtsever, SÜ Oktay Fırat
Social and Economic Perspectives on Sustainability 1, 159 - 167, 2016
52016
Kümeleme Analizinin Performans Değerlemede Kullanılmasına İlişkin Bir Uygulama
ÜO Firat, ÇA Çilan
İktisat İşletme Ve Finans Dergisi 16 (184 (Sayı Eki)), 4-17, 2001
52001
Multivariate Quality Control: A Historical Perspective.
SÜO FIRAT, Ç ARICIGIL
First International Symposium on Business Administration, 2000
52000
EVALUATION OF THE LEVEL OF PROVINCES BY GREY CLUSTER ANALYSİS
Ö Karakoç, HA Es, SÜ Fırat
Procedia Computer Science 158, 135-144, 2019
42019
Clustering analysis application on Industry 4.0-driven global indexes
M DOĞRUEL ANUŞLU, SÜ FIRAT
Procedia Computer Science 158, 145-152, 2019
42019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20