Follow
Denizcan Kabaş
Title
Cited by
Cited by
Year
İktidar-Sermaye İlişkilerinde Ana Akım Medya: Gezi Parkı Eylemleri ve Dijital Aktivizm
D Kabaş
Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo, Televizyon ve …, 2015
12015
Maradona as a Versatile Media Figure: A Study on Turkish Press
D Kabaş, Ş Güler
Funes. Journal of Narratives and Social Sciences 5, 69-89, 2021
2021
Covid-19 Pandemi Sürecinde Yeni Türden Dizi Yapımları: “Gün On4” Üzerine Bir İnceleme
D Kabaş
19. CIM 2021 Symposium, 726, 2021
2021
Pandemi Koşullarında Tiyatronun Dijital Aura’sı Üzerine Bir Tartışma
D Kabaş
8. Uluslararası İletişim Günleri-Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, 2021
2021
Türkiye’de Video İçerik Yayıncılığının Ana Eksenleri: Dijital Video Platformları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
D Kabaş
4th Cultural Informatics, Communication & Media Studies Conference …, 2021
2021
Bağımsız Gazeteciliği Finanse Etmek: Youtube Kanallarının Gelir Modelleri Üzerine Bir İnceleme
D Kabaş
7. Uluslarası İletişim Günleri: Dijital Çağda İletişim Eğitimi, 2020
2020
Gelenekselden dijitale kitlesel iletişim ve gazeteciliğin dönüşümü: Bireysel pencerelerinden yayın yapan gazeteciler
D Kabaş
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
2020
Türkiye’de Bağımsız Gazeteciliğin Dijital Dönüşümü: YouTube Mecrasının Bireysel Yayıncılık Faaliyetleri Açısından Kullanımı ve Sürdürülebilirliği Üzerine Bir İnceleme
D Kabaş
4th International Management and Social Sciences Conference (UYSAD 2020), 2020
2020
Dijital Medyada Popülerleşen Yeni Formatlar: Para Ödüllü Online Bilgi Yarışmaları
D Kabaş
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri …, 2019
2019
Kültürel Tüketimin Yeni Boyutu: Minikitap Serisi
D Kabaş
Görselliğin Kültürü-Bir Görsel Kültür Çalışması, 25-46, 2018
2018
TV Dizilerinde Militarist Söylemler ve Dijital Medyadaki Yankıları: İsimsizler, Söz ve Savaşçı Dizileri Üzerine Bir İnceleme
D Kabaş
Küresel Ağlar Odağında Kültür, Kimlik ve Mekan Tartışmaları, 181-208, 2018
2018
Risk İletişimi Perspektifinden Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme: Yeni Teknolojilerin Yeni Riskleri
D Kabaş
İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi 6 (13), 115-141, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12