Mustafa SAFRAN
Mustafa SAFRAN
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal bilgiler öğretimine bakış
M Safran
Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi, 1-19, 2008
2022008
Tarih eğitimi makale ve bildiriler
M Safran
Ankara: Gazi Kitabevi, 2006
1092006
Okul dışı tarih öğretimi
M Safran, B Ata
GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 87-94, 1998
891998
Orta öğretim kurumlarında tarih öğretiminin yapı ve sorunlarına ilişkin bir araştırma
M Safran
Türk Yurdu 22 (175), 73-79, 2002
602002
Barışçı tarih öğretimi üzerine çalışmalar; Türkiye” de tarih ders kitaplarında Yunanlılara ilişkin kullanılan dil ve Yunanlılara ilişkin öğrenci görüşleri»
M Safran, B Ata
GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (11-26), 1996
601996
Tarih öğretiminin eğitsel amaçları
M Safran
Belleten 220, 827-842, 1993
481993
İlköğretim programlarında yeni yaklaşımlar: Sosyal bilgiler
M Safran
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi 5 (54-55), 2004
462004
Sosyal bilgiler öğretimi
M Safran
Pegem Akademi, 2012
442012
2013 KPSS Sonuçlarının Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Alanlara Göre İncelenmesi
M Safran, A Kan, MT Üstündağ, TS Birbudak, O Yıldırım
Eğitim ve Bilim 39 (171), 2014
382014
Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi
B Tay, A Öcal
Pegem Akademi, 2011
372011
Türk tarihi öğretimi ve meseleleri
M Safran
Türkler ansiklopedisi 17, 935-942, 2002
362002
Tarih öğretiminde yazılı kanıtların kullanılması
M Safran, H Köksal
GÜGEF Dergisi 18 (1), 1998
351998
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi
R Turan, N Hayta, MA Çakmak, C Dönmez, M Şahin, M Safran
Yargı, 2014
332014
İlköğretim öğrencilerinde tarihsel zaman kavramının gelişimi
M Safran, A Şimşek
İlköğretim Online 5 (2), 87-109, 2006
332006
Development of the school principals' servant leadership behaviors scale and evaluation of servant leadership behaviors according to teachers' views
A Ekinci
Egitim ve Bilim 40 (179), 2015
32*2015
Türkiye’de tarih eğitimi ve öğretimi
M Safran
M. Safran ve D. Dilek (Ed.) 21, 13-20, 2008
312008
Çocuklarda zaman algısının gelişimi
M Safran, A Şimşek
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (6), 542-548, 2009
302009
İnkılâp tarihi öğretimine yaklaşım sorunları
M Safran
Tarih eğitimi makale ve bildiriler, 99-111, 2006
302006
Değişik öğrenim basamaklarında tarih becerisine ilişkin tutumlar üzerine bir araştırma
M SAFRAN
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 4, 35-40, 1993
281993
Ortaöğretim Öğrencilerinin Savaş Ve Barış Kavramı İle İlgili Düşüncelerinin Çeşitli Değişkenler Açıs
Ö Aktaş
262013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20